546-0818/01 – Oborová exkurze (OE)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity2
Garant předmětudoc. Ing. Tomáš Dvorský, Ph.D. Paed.IGIPGarant verze předmětudoc. Ing. Tomáš Dvorský, Ph.D. Paed.IGIP
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DVO203 doc. Ing. Tomáš Dvorský, Ph.D. Paed.IGIP
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 5+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Odborná exkurze má v rámci 5ti denního trvání přispět k prohloubení teoretických, technických nebo již praktických znalostí mladých vodohospodářů nebo technologů vody. Odborná exkurze má za hlavní cíl seznámit studenty s praktickými příklady a přístupem organizací k novým technologiím a inovaci těch stávajících. V rámci návštěvy jednotlivých vodohospodářských zařízení je cílem poukázat na jejich začlenění do okolního prostředí, charakterizovat problémy a možnosti jejich řešení. Cílovými oblastmi exkurzí jsou především: - významná vodní díla, - pracoviště technologií úpravy vod a čištění odpadních vod, - vodní hospodářství důlních děl - průmyslové areály a jejich hospodaření s vodou, - významné vodohospodářské stavby na vodních tocích

Vyučovací metody

Ostatní aktivity
Exkurze

Anotace

Jedná se o týdenní oborovou exkurzi, kde se studenti seznámí s provozem vodohospodářských děl, ČOV, úpraven vody a dalšími.

Povinná literatura:

BROSCH, Otto. Povodí Odry. Ostrava: Anagram, 2005. ISBN 80-7342-048-1 KŘIVÁNEK, J., J. NĚMEC a J. KOPP. Vodní díla v České republice. Praha: 2016. ISBN 978-80-905159-1-8 Další literatura dle programu exkurze

Doporučená literatura:

Literatura individuální dle programu exkurze

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Po absolvování exkurzí studenti sepíší závěrečnou zprávu, jejíž náplní je: - stručná charakteristika navštívených lokalit, - shrnutí interpretovaných informací poskytnutých zástupci organizací, - vyjmenování problémových oblastí v dané sféře – technologii, hospodaření, aj., - zhodnocení svých znalostí s obdrženými informacemi.

E-learning

-

Další požadavky na studenta

Aktivní účast při exkurzích s prezentací závěrečné zprávy.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Odborná exkurze má v rámci 5ti denního trvání přispět k prohloubení teoretických, technických nebo již praktických znalostí mladých vodohospodářů nebo technologů vody. Cílovými oblastmi exkurzí jsou především: - významná vodní díla Moravskoslezského kraje, - pracoviště technologií čištění odpadních vod, - úpravny vody, - průmyslové areály a jejich hospodaření s vodou, - ČHMÚ,- Správy vybraných Povodí ČR.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 letní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85 (85) 43 1
        Odborná zpráva Jiný typ úlohy 85  43
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 letní
2017/2018 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní