546-0818/01 – Oborová exkurze (OE)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity2
Garant předmětuIng. Tomáš Dvorský, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Tomáš Dvorský, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DVO203 Ing. Tomáš Dvorský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 5+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Odborná exkurze má v rámci 5ti denního trvání přispět k prohloubení teoretických, technických nebo již praktických znalostí mladých vodohospodářů nebo technologů vody. Odborná exkurze má za hlavní cíl seznámit studenty s praktickými příklady a přístupem organizací k novým technologiím a inovaci těch stávajících. V rámci návštěvy jednotlivých vodohospodářských zařízení je cílem poukázat na jejich začlenění do okolního prostředí, charakterizovat problémy a možnosti jejich řešení. Cílovými oblastmi exkurzí jsou především: - významná vodní díla Moravskoslezského kraje, - pracoviště technologií čištění odpadních vod, - úpravny vody, - průmyslové areály a jejich hospodaření s vodou.

Vyučovací metody

Ostatní aktivity

Anotace

Jedná se o týdenní oborovou exkurzi, kde studenti se seznámí s provozem vodohospodářských děl a ČOV Moravskoslezského kraje.

Povinná literatura:

SKALKOVÁ, J.: Obecná didaktika. Praha, Grada 2007. PETTY, G.: Moderní vyučování. Praha, Portál, 1996. Projektový management : systémový přístup k řízení projektů, plán a rozpočet projektu, řízení projektových týmů, kontrola postupu projektu, řízení projektových rizik, osobnost manažera / Alena Svozilová. - 1. vyd.. - Praha : Grada Publishing, 2006 - 353 s. : il. ISBN 80-247-1501-5

Doporučená literatura:

SKALKOVÁ, J.: Obecná didaktika. Praha, Grada 2007.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Po absolvování exkurzí studenti sepíší závěrečnou zprávu, jejíž náplní je: - stručná charakteristika navštívených lokalit, - shrnutí interpretovaných informací poskytnutých zástupci organizací, - vyjmenování problémových oblastí v dané sféře – technologii, hospodaření, aj., - zhodnocení svých znalostí s obdrženými informacemi.

E-learning

-

Další požadavky na studenta

Aktivní účast při exkurzích s prezentací závěrečné zprávy.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Odborná exkurze má v rámci 5ti denního trvání přispět k prohloubení teoretických, technických nebo již praktických znalostí mladých vodohospodářů nebo technologů vody. Cílovými oblastmi exkurzí jsou především: - významná vodní díla Moravskoslezského kraje, - pracoviště technologií čištění odpadních vod, - úpravny vody, - průmyslové areály a jejich hospodaření s vodou, - ČHMÚ,- Správy vybraných Povodí ČR.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 43
        Odborná zpráva Jiný typ úlohy 85  43
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku