546-0818/02 – Oborová exkurze (OE)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity2
Garant předmětudoc. Ing. Tomáš Dvorský, Ph.D. Paed.IGIPGarant verze předmětudoc. Ing. Tomáš Dvorský, Ph.D. Paed.IGIP
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DVO203 doc. Ing. Tomáš Dvorský, Ph.D. Paed.IGIP
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+40
kombinovaná Zápočet 0+40

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Odborná exkurze má v rámci 5ti denního trvání přispět k prohloubení teoretických, technických nebo již praktických znalostí mladých vodohospodářů nebo technologů vody. Odborná exkurze má za hlavní cíl seznámit studenty s praktickými příklady a přístupem organizací k novým technologiím a inovaci těch stávajících. V rámci návštěvy jednotlivých vodohospodářských zařízení je cílem poukázat na jejich začlenění do okolního prostředí, charakterizovat problémy a možnosti jejich řešení. Cílovými oblastmi exkurzí jsou především: - významná vodní díla, - pracoviště technologií úpravy vod a čištění odpadních vod, - vodní hospodářství důlních děl - průmyslové areály a jejich hospodaření s vodou, - významné vodohospodářské stavby na vodních tocích

Vyučovací metody

Ostatní aktivity
Exkurze

Anotace

Jedná se o týdenní oborovou exkurzi, kde se studenti seznámí s provozem vodohospodářských děl, ČOV, úpraven vody a dalšími.

Povinná literatura:

BROSCH, Otto. Povodí Odry. Ostrava: Anagram, 2005. ISBN 80-7342-048-1 KŘIVÁNEK, J., J. NĚMEC a J. KOPP. Vodní díla v České republice. Praha: 2016. ISBN 978-80-905159-1-8 Další literatura dle programu exkurze

Doporučená literatura:

Literatura individuální dle programu exkurze

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Po absolvování exkurzí studenti sepíší závěrečnou zprávu, jejíž náplní je: - stručná charakteristika navštívených lokalit, - shrnutí interpretovaných informací poskytnutých zástupci organizací, - vyjmenování problémových oblastí v dané sféře – technologii, hospodaření - zhodnocení svých znalostí s obdrženými informacemi.

E-learning

-

Další požadavky na studenta

Aktivní účast při exkurzích s prezentací závěrečné zprávy.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Odborná exkurze má v rámci 5ti denního trvání přispět k prohloubení teoretických, technických nebo již praktických znalostí mladých vodohospodářů nebo technologů vody. Cílovými oblastmi exkurzí jsou především: - významná vodní díla, - pracoviště technologií úpravy vod a čištění odpadních vod, - vodní hospodářství důlních děl - průmyslové areály a jejich hospodaření s vodou, - významné vodohospodářské stavby na vodních tocích

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti: Zpracování závěrečné zprávy z exkurze.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Náhrada za povinnou účast v rámci ISP bude zpracování semestrální práce dle zadání přednášejícího.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2021/2022 letní
2020/2021 letní