546-0819/01 – Projektování VH (PVH)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VAC78 prof. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student po absolvování daného předmětu bude schopen: - charakterizovat, debatovat, diskutovat o problematice zpracování projektové dokumentace vodohospodářských staveb a technologií, - vypracovat vlastní návrh konceptu projektové dokumentace vodohospodářské stavby; - obhájit vlastní návrh konceptu projektové dokumentace vodohospodářské stavby;

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá zpracováním projektové dokumentace vodohospodářských staveb a technologií. Poskytuje rovněž informace o procesu schvalování a související dokumentaci inženýrských a pozemních staveb, strojírenských a elektrotechnických zařízeních a navazujících činnostech (reprografii, archivaci apod.)

Povinná literatura:

Povinná literatura: Ladislav Tuhovčák, et al.: WaterRisk : analýza rizik veřejných vodovodů, VUT Brno, 2010, ISBN: 978-80-7204-676-8 Larry W. Mays: Urban water supply handbook, McGraw-Hill Comp., USA 2002, DOI: 10.1036/0071371605 Prabhata K. Swamee, Ashok K. Sharma:Design of Water Supply Pipe Networks, Wiley, 2008, ISBN:978-0-470-17852-2 Zdeněk Žabička: Vodovod a kanalizace, ERA, 2003, ISBN: 80-86517-52-7 Bohumil Kočí, Barbora Kovářová: Technologie domovních instalací, VUT Brno, 2000, ISBN: 80-214-1735-8 Chromík, R.- Klein, Š.: Stavební tabulky 7, sanita – koupelna - technická voda (ART – projekt, Brno 2006) Vrána, J. a kol.: Technická zařízení budov v praxi – příručka pro stavaře (Grada Publishing, Praha 2007) Vrána, J.:Voda a kanalizace v domě a bytě (Grada Publishing, Praha 2005)

Doporučená literatura:

Doporučená literatura: Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) ve znění pozdějších novelizací Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ve znění zákona č. 76/2006 Sb. Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ve znění vyhlášky č. 146/2004 Sb. a vyhlášky č. 515/2006 Sb. ČSN EN 806-1 až 4 (73 6660, 75 5410) Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů ČSN EN 1717 (75 5462) Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné znalosti studentů ve cvičení během semestru jsou ověřovány následujícím způsobem: 1) průběžná kontrola plnění úkolů souvisejících s návrhem konceptu projektové dokumentace vodohospodářské stavby; 2) vlastní obhajoba návrhu konceptu projektové dokumentace vodohospodářské stavby;

E-learning

-

Další požadavky na studenta

Obhajoba studie zásobování územního celku vodou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět se zabývá zpracováním projektové dokumentace vodohospodářských staveb a technologií. Poskytuje rovněž informace o procesu schvalování a související dokumentaci inženýrských a pozemních staveb, strojírenských a elektrotechnických zařízeních a navazujících činnostech (reprografii, archivaci apod.) 1. Projektová dokumentace 2. Mapy malých a velkých měřítek v dokumentaci – druhy značení, použití, vytyčovací výkresy. 3. Formáty a úprava výkresových listů, jejich skládání, měřítka, druhy písma a čar, značky technických výkresů. Nejpoužívanější druhy zobrazování. 4. Základní požadavky a ustanovení pro technické výkresy. 5. Základní pravidla a ustanovení pro výkresy ve stavebnictví – názvosloví, popisové pole, charakteristiky přesnosti, 6. Společné požadavky na výkresy pozemních staveb, svislých konstrukcí, úprav povrchů, schodišť, stropů, apod. 7. Společné požadavky na výkresy vodohospodářských staveb 8. Výkresy ve strojírenství (technologická zařízení) Výkresy v elektrotechnice – funkční a zapojovací schémata. 9. Výkresy potrubí (kanalizace, vodovody) 10. Dokumentace čistíren a úpraven vody (vč. strojního a elektro vybavení, čerpacích stanic). 11. Dokumentace hydrotechnických a hydroenergetických staveb (nádrže, hráze, úpravy toku apod.). 12. Dokumentace hydro melioračních staveb (odvodnění, závlahy, hrazení bystřin apod.). 13. Modelové projektování – názvy, princip, dvourozměrné makety, požadavky na trojrozměrné prvky a modely sestav 14. Zpracování dokumentace pomocí výpočetní techniky, zacházení s dokumenty zpracovávanými na počítači 15. Základní informace o reprografii (názvosloví, technické možnosti, mikrografie, mikrofilmy, mikrofiše), archivace. Cvičení: Příklady zpracování výkresů stavebních (situací, podélných a příčných profilů vodovodů a kanalizací, stavebních, strojních a elektro) Příklady zpracování výkresů technologických (čerpací stanice, technologická schéma apod.). Ukázky zpracování výkresové dokumentace na počítači (práce s Autocadem, apod.).

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2015/2016 zimní