546-0826/01 – Industriální architektura (IA)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuMgr. Lucie Augustinková, Ph.D.Garant verze předmětuMgr. Lucie Augustinková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
AUG02 Mgr. Lucie Augustinková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět pojednává o historii a soudobých formách industriální architektury. Industriální architektura odráží specifické technologie jednotlivých oborů a dobové architektonické názory. Industriální architektura je chápána z pohledu urbanismu, funkce, konstrukce a estetiky.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět pojednává o historii a soudobých formách industriální architektury. Industriální architektura odráží specifické technologie jednotlivých oborů a dobové architektonické názory. Industriální architektura je chápána z pohledu urbanismu, funkce, konstrukce a estetiky.

Povinná literatura:

Frampton K.:ModernArchitecture: A criticalHistory. Thames& Hudson, Londýn 2007. Unwin S.: Analysing Architecture. Routledge 2009. ISBN:978-0-451-48928-7 Zatloukal, Pavel: Příběhy z dlouhého století. Olomouc 2002, ISBN 80-85227-49-5 Kučera, V.: Architektura inženýrských staveb. ČVUT, Praha 1995 Pavlík M. a kol.: Regenerace historických budov, sídel a krajiny, ochrana památek. Praha 1998. Vyd. ČVUT.

Doporučená literatura:

Frampton K.: The Evolution of 20th-Century Architecture: A SynopticAccount.Springer, New York, 2006. Raizman D.: History of Modern Design. Laurence King Publishing 2010. ISBN: 1856696944 Gossel P, Leuthauserová G.: Architektura 20. století. Slovart, Praha 2003 Cooper T.: How to read Industrial Britain. Ebury Press, London2011

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Studenti budou schopni orientovat se v problematice industriální architektury a využít poznatky v oblasti brownfieldů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Stručný přehled vývoje města a přetvoření krajiny v jednotlivých historických obdobích 2. Stručný přehled aplikace architektury na technické stavby v před industriálním období (mosty, skladiště, výrobní objekty) 3. Architektura 19. století a její aplikace na průmyslových stavbách 4. Architektura 20. století a její aplikace na průmyslových stavbách 5. Aplikace architektury na průmyslových a technických stavbách podle jednotlivých typologických druhů, volné armatury 6. Aplikace architektury - energetika a elektrárenství (elektrárny vodní, tepelné atomové), 7. Aplikace architektury - plynárenství (plynárna, plynojem vodní, sytém MAN) 8. Aplikace architektury - hornictví uhelné a rudné (těžní věže, těžní stroje, třídění a úprava uhlí) koksárenství 9. Aplikace architektury - hutnictví kovů a koksárenství (vysoké pece, ocelárny, koksovny) 10. Aplikace architektury - textilní průmysl (faktorský sytém, soustředěné manufaktury, tovární výroba – přádelny a tkalcovny) 11. Aplikace architektury - potravinářský průmysl (mlýny, sila a sýpky, sladovna, pivovary, cukrovary, lihovar) 12. Aplikace architektury - doprava (silniční-mosty, zájezdní hostince, přepřahací stanice, garáže, benzínové pumpy, železniční – mosty, nádraží, remízy, vodárny skladiště, letecká-letiště, hangáry) 13. Aplikace architektury - vodní stavby (regulace řek, vodní doprava, soustavy vodních děl) 14. Soudobá architektura v historickém prostředí, obnova městských sídel a konverze průmyslových staveb na nové využití

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Most 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2017/2018 zimní
2015/2016 zimní