546-0827/01 – Oborové kolokvium (OK I)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity1
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Lenka Urbancová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LAC0012 Ing. Eva Szotkowská Lacková, Ph.D.
CMI0007 Ing. Lenka Urbancová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti si prohloubí znalosti podle svého odborného zaměření, získají konkrétní znalosti související s řešením konkrétního území. Jsou schopni samostatně zpracovat data a údaje,dovedou o problému diskutovat, řešit jej a obhájit výsledky práce.

Vyučovací metody

Semináře

Anotace

V rámci kolokvia budou organizovány přednášky krátkodobě hostujících odborníků z výzkumu a praxe, kteří budou referovat o aktuálních problémech a řešeních znovuoživení opuštěných ploch (např. Karolina Ostrava, Průmyslová zóna Horní Suchá, Kotelna Praha – Karlín, Areál Dolní Vítkovice, Průmyslová plocha Bydgoszcz Polsko, Lódž – komplex průmyslového dědictví v Polsku, Stuttgart Brownfields). Úkolem kolokvia je také připravit studenty na samostatnou práci zadáním případových studií, inspirovaných odbornými přednáškami, zaměřených na dílčí a postupná řešení odborných problémů souvisejících s brownfields (stupeň rozvahy řešení, studie). Studenti budou rozvíjet individuální schopnosti a dovednosti řešit, diskutovat a prezentovat postupy a metody práce.

Povinná literatura:

Literatura bude zadána podle témat a zaměření jednotlivých případových studií.

Doporučená literatura:

Literatura bude zadána podle témat a zaměření jednotlivých případových studií.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Případová studie, zpracování, prezentace a obhajoba výsledků v 1. roce řešení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Případové studie budou základem pro zpracování diplomové práce na vysoké odborné úrovni. Studenti budou rozvíjet individuální schopnosti a dovednosti řešit, diskutovat a prezentovat postupy a metody práce.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr, platnost do: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku