546-0827/03 – Oborové kolokvium (OK I)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity2
Garant předmětuIng. arch. Aleš Student, Ph.D.Garant verze předmětuIng. arch. Aleš Student, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STU06 Ing. arch. Aleš Student, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2
kombinovaná Zápočet 0+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti si prohloubí znalosti podle svého odborného zaměření, získají konkrétní znalosti související s řešením konkrétního území. Jsou schopni samostatně zpracovat data a údaje,dovedou o problému diskutovat, řešit jej a obhájit výsledky práce.

Vyučovací metody

Semináře

Anotace

V rámci kolokvia budou organizovány přednášky krátkodobě hostujících odborníků z výzkumu a praxe, kteří budou referovat o aktuálních problémech a řešeních znovuoživení opuštěných ploch (např. Karolina Ostrava, Průmyslová zóna Horní Suchá, Kotelna Praha – Karlín, Areál Dolní Vítkovice, Průmyslová plocha Bydgoszcz Polsko, Lódž – komplex průmyslového dědictví v Polsku, Stuttgart Brownfields). Úkolem kolokvia je také připravit studenty na samostatnou práci zadáním případových studií, inspirovaných odbornými přednáškami, zaměřených na dílčí a postupná řešení odborných problémů souvisejících s brownfields (stupeň rozvahy řešení, studie). Studenti budou rozvíjet individuální schopnosti a dovednosti řešit, diskutovat a prezentovat postupy a metody práce.

Povinná literatura:

Literatura bude zadána podle témat a zaměření jednotlivých případových studií.

Doporučená literatura:

Literatura bude zadána podle témat a zaměření jednotlivých případových studií.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Případová studie, zpracování, prezentace a obhajoba výsledků v následujícím roce studia.

E-learning

Další požadavky na studenta

Případová studie, zpracování, prezentace a obhajoba výsledků v následujícím roce studia.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Odborné přednášky z výzkumu a praxe o aktuálních problémech a řešeních znovuoživení opuštěných ploch: 1. Karolina Ostrava, 2. Průmyslová zóna Horní Suchá, 3. Kotelna Praha – Karlín, 4. Areál Dolní Vítkovice, 5. Průmyslová plocha Bydgoszcz Polsko, 6. Lódz – komplex průmyslového dědictví v Polsku, 7. Stuttgart Brownfields, 8. posttěžební Karvinsko, 9. odval Ema, 10. Brownfields Katowice. 11. Příprava, zpracování případových studií. 12. Zpracování případových studií. 13. Zpracování a obhajoba případových studií. 14. Obhajoba případových studií.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičení je povinná, maximální přípustná omluvená neúčast je 20%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: V rámci ISP je student povinen se zúčastňovat individuálních konzultací.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Most 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Most 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Most 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Most 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní