546-0827/03 – Oborové kolokvium (OK I)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity2
Garant předmětuIng. arch. Aleš Student, Ph.D.Garant verze předmětuIng. arch. Aleš Student, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STA35 doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
STU06 Ing. arch. Aleš Student, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2
kombinovaná Zápočet 0+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti si prohloubí znalosti podle svého odborného zaměření, získají konkrétní znalosti související s řešením konkrétního území. Jsou schopni samostatně zpracovat data a údaje,dovedou o problému diskutovat, řešit jej a obhájit výsledky práce.

Vyučovací metody

Semináře

Anotace

V rámci kolokvia budou organizovány přednášky krátkodobě hostujících odborníků z výzkumu a praxe, kteří budou referovat o aktuálních problémech a řešeních znovuoživení opuštěných ploch (např. Karolina Ostrava, Průmyslová zóna Horní Suchá, Kotelna Praha – Karlín, Areál Dolní Vítkovice, Průmyslová plocha Bydgoszcz Polsko, Lódž – komplex průmyslového dědictví v Polsku, Stuttgart Brownfields). Úkolem kolokvia je také připravit studenty na samostatnou práci zadáním případových studií, inspirovaných odbornými přednáškami, zaměřených na dílčí a postupná řešení odborných problémů souvisejících s brownfields (stupeň rozvahy řešení, studie). Studenti budou rozvíjet individuální schopnosti a dovednosti řešit, diskutovat a prezentovat postupy a metody práce.

Povinná literatura:

Literatura bude zadána podle témat a zaměření jednotlivých případových studií.

Doporučená literatura:

Literatura bude zadána podle témat a zaměření jednotlivých případových studií.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Případová studie, zpracování, prezentace a obhajoba výsledků v následujícím roce studia.

E-learning

Další požadavky na studenta

Případová studie, zpracování, prezentace a obhajoba výsledků v následujícím roce studia.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Odborné přednášky z výzkumu a praxe o aktuálních problémech a řešeních znovuoživení opuštěných ploch: 1. Karolina Ostrava, 2. Průmyslová zóna Horní Suchá, 3. Kotelna Praha – Karlín, 4. Areál Dolní Vítkovice, 5. Průmyslová plocha Bydgoszcz Polsko, 6. Lódz – komplex průmyslového dědictví v Polsku, 7. Stuttgart Brownfields, 8. posttěžební Karvinsko, 9. odval Ema, 10. Brownfields Katowice. 11. Příprava, zpracování případových studií. 12. Zpracování případových studií. 13. Zpracování a obhajoba případových studií.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičení je povinná, maximální přípustná omluvená neúčast je 20%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: V rámci ISP je student povinen se zúčastňovat individuálních konzultací.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Most 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Most 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Most 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Most 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Most 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní