546-0829/01 – Zakládání a údržba zeleně (ZaUZ)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STA35 doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
STU06 Ing. arch. Aleš Student, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit posluchače s problematikou zakládání, údržby a ochrany zeleně v sídlech a na sanovaných plochách.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)
Terénní práce

Anotace

Předmět se zabývá významem zeleně v průmyslové a těžební krajině, problematikou zakládání zeleně a vegetačních prvků na plochách ovlivněných průmyslem a těžbou. Součástí je znalost základního sortimentu rostlin pro jednotlivé typy úprav, technologie zakládání, pěstební systémy, udržovací péče. Významnou součástí je seznámení se se specifiky zpracování osazovacího plánu a souvisejících operací.

Povinná literatura:

HAMATA, M. A KOL. Zakládání a údržba zeleně. Praha, ČZU, 2000. STALMACHOVÁ ,B. A KOL. Nejlepší praktiky v managementu brownfieldů - část B. Ostrava , 2012. Best Practices. NORMY ČSN: ČSN 83 9021: Technologie vegetačních úprav v krajině. Rostliny a jejich výsadba. ČNI Praha. 2006.; ČSN 83 9011: Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou. ČNI Praha. 2006.; ČSN 83 9031: Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání. ČNI Praha. 2006. MACEY G., Reclaiming the Land. Springer 2007.

Doporučená literatura:

TURNER et al. 2001. Landscape Ecology in Theory and Practice, Springer. DIVIŠ I., STIBUREK, M. Sadovnické kreslení. ČZU Praha. 2000. HRABĚ, F. A KOL. Trávy a trávníky: co o nich ještě nevíte. Olomouc: Petr Baštan - Hanácká reklamní, 2003. PIRO, B. Zakládání a údržba zeleně I. 1. vyd. Praha: SPN, 1984.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet a zkouška Semestrální práce – zpracování kompletní studie řešení vegetačního prvku a ústní obhajoba řešení – zápočet. Determinace planě rostoucích, okrasných a sadovnicky významných druhů rostlin s charakteristikou jejich použití – součást kombinované zkoušky.

E-learning

Další požadavky na studenta

Semestrální práce – zpracování kompletní studie řešení vegetačního prvku a ústní obhajoba řešení – zápočet. Determinace planě rostoucích, okrasných a sadovnicky významných druhů rostlin s charakteristikou jejich použití – součást kombinované zkoušky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Význam zeleně v průmyslové krajině a v sídle. 2. Zakládání zeleně – definice. Pasportizace zeleně. 3. Problematika zakládání zeleně a vegetačních prvků v urbanizovaném prostoru a v průmyslové krajině. 4. Letničky, dvouletky – sortiment, technologie zakládání, pěstební systémy, udržovací péče 5. Cibuloviny, trvalky - sortiment, technologie zakládání, pěstební systémy, udržovací péče 6. Vegetační prvky v nádobách a na konstrukci – sortiment, technologie zakládání, pěstební systémy, udržovací péče 7. Keře a stromy – živé ploty, liniové a plošné porosty – způsoby zakládání, zakládání plošné (záhonové) výsadby keřů, udržovací péče. 8. Bodová výsadba stromů. Přesazování vzrostlých dřevin. 9. Trávníky a louky. Zelené opony. 10. Projekty údržby – obsah a způsoby zpracování, hodnocení nákladovosti, intenzitní třídy údržby, optimalizace nákladů, správa zeleně. 11. Rozbor pracovních operací, dokončovací a rozvojová péče. 12. Pěstební opatření – vymezení obsahu, podklady pro navrhování. 13. Nabídková řízení – příprava a náležitosti cenové nabídky na zakládání a údržbu díla zahradní tvorby.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34 3
Rozsah povinné účasti: Význam zeleně v průmyslové a těžební krajině, problematika zakládání zeleně a vegetačních prvků na plochách ovlivněných průmyslem a těžbou. Součástí je znalost základního sortimentu rostlin pro jednotlivé typy úprav, technologie zakládání, pěstební systémy, udržovací péče. Povinná účast na cvičeních k předmětu. Zápočet je udělen na základě zpracovaného projektu úpravy malé zahrady. Zkouška ústní, odpovědi na dvě otázky.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Náhrada za povinnou účast v rámci ISP bude zpracování a prezentace seminární práce a vypracování projektů. Předmět je ukončen ústní zkouškou.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields Reg K čeština Most 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields Reg P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields Reg K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields Reg K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields Reg K čeština Most 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields Reg P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields Reg K čeština Most 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields Reg K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields Reg P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields Reg K čeština Most 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields Reg P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields Reg K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields Reg K čeština Most 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields Reg K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields Reg P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Most 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Most 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Most 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 letní
2018/2019 letní
2017/2018 letní
2015/2016 letní
2014/2015 letní