546-0830/01 – Oborové terénní cvičení (OTC)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity1
Garant předmětuIng. arch. Aleš Student, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Lenka Urbancová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUP73 doc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.
LAC0012 Ing. Eva Szotkowská Lacková, Ph.D.
CMI0007 Ing. Lenka Urbancová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Hlavním cílem oborového terénního cvičení je převést projektovou výuku do praxe. Studenti tak mají možnost ověřit si své teoretické zkušenosti, které získali v průběhu studia, a rozšířit je o praktické dovednosti a znalosti, které získají pod vedením odborníků z různých oblastí. Studenti se zde naučí pracovat s odbornými prameny a zdroji, a především jsou vedeni ke kritickému přemýšlení a třídění získaných informací. V závěrečném dni pak studenti prezentují výsledky svých projektů, přičemž dochází k upevnění a utřídění získaných znalostí a dovedností, a zároveň je podporována jejich schopnost prezentace a logické utřídění získaných poznatků. Při závěrečné obhajobě je pak podporována jejich schopnost argumentace. Cvičení tak ve svém závěru podporuje tzv. Soft skills, což je velmi žádoucí především u studentů technických oborů.

Vyučovací metody

Terénní práce

Anotace

Náplní předmětu je praktické řešení opuštěného objektu a plochy a vyhodnocení dopadu brownfieldu na složky životního prostředí (např. na biotu, půdu). Projektový záměr (scénář) obnovy brownfields si studenti sami volí a charakterizují jej v hrubých rysech, na základě terénního průzkumu.

Povinná literatura:

Bude zadána aktuálně k řešené problematice v rámci terénní práce (mapové podklady, případové studie aj.).

Doporučená literatura:

Bude zadána aktuálně k řešené problematice v rámci terénní práce (mapové podklady, případové studie aj.).

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Dalším požadavkem na studenta je zpracování případové studie.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Zadání případové studie. 2. Práce v terénu. 3. Odevzdání a prezentace případové studie.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 letní semestr, platnost do: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku