546-0830/02 – Oborové terénní cvičení (OTC)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity2
Garant předmětuIng. arch. Aleš Student, Ph.D.Garant verze předmětuIng. arch. Aleš Student, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUP73 doc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.
STA35 doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Hlavním cílem oborového terénního cvičení je převést projektovou výuku do praxe. Studenti tak mají možnost ověřit si své teoretické zkušenosti, které získali v průběhu studia, a rozšířit je o praktické dovednosti a znalosti, které získají pod vedením odborníků z různých oblastí. Studenti se zde naučí pracovat s odbornými prameny a zdroji, a především jsou vedeni ke kritickému přemýšlení a třídění získaných informací. V závěrečném dni pak studenti prezentují výsledky svých projektů, přičemž dochází k upevnění a utřídění získaných znalostí a dovedností, a zároveň je podporována jejich schopnost prezentace a logické utřídění získaných poznatků. Při závěrečné obhajobě je pak podporována jejich schopnost argumentace. Cvičení tak ve svém závěru podporuje tzv. Soft skills, což je velmi žádoucí především u studentů technických oborů.

Vyučovací metody

Terénní práce

Anotace

Náplní předmětu je praktické řešení opuštěného objektu a plochy a vyhodnocení dopadu brownfieldu na složky životního prostředí (např. na biotu, půdu). Projektový záměr (scénář) obnovy brownfields si studenti sami volí a charakterizují jej v hrubých rysech, na základě terénního průzkumu.

Povinná literatura:

Bude zadána aktuálně k řešené problematice v rámci terénní práce (mapové podklady, případové studie aj.).

Doporučená literatura:

Bude zadána aktuálně k řešené problematice v rámci terénní práce (mapové podklady, případové studie aj.).

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet. Povinná účast, vypracování dílčích úkolů a zpracování projektu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování případové studie (projektu).

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Cílem předmětu jsou terénní práce v modelových příkladech brownfieldů na území ČR. Praktická práce v terénu pro získání a syntetické zpracování dat nutných ke zpracování případové studie – obnova brownfieldů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Cvičení - povinná účast, vypracování dílčích úkolů a zpracování projektu. Zápočet je udělen na základě zpracovaného semestrálního projektu

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Cvičení - povinná účast, vypracování dílčích úkolů a zpracování projektu. Zápočet je udělen na základě zpracovaného semestrálního projektu

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Most 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Most 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Most 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 letní
2017/2018 letní
2015/2016 letní