546-0830/03 – Oborové terénní cvičení (OTC)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity2
Garant předmětuIng. arch. Aleš Student, Ph.D.Garant verze předmětuIng. arch. Aleš Student, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STU06 Ing. arch. Aleš Student, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+40
kombinovaná Zápočet 0+40

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Hlavním cílem oborového terénního cvičení je převést projektovou výuku do praxe. Studenti tak mají možnost ověřit si své teoretické zkušenosti, které získali v průběhu studia, a rozšířit je o praktické dovednosti a znalosti, které získají pod vedením odborníků z různých oblastí. Studenti se zde naučí pracovat s odbornými prameny a zdroji, a především jsou vedeni ke kritickému přemýšlení a třídění získaných informací. V závěrečném dni pak studenti prezentují výsledky svých projektů, přičemž dochází k upevnění a utřídění získaných znalostí a dovedností, a zároveň je podporována jejich schopnost prezentace a logické utřídění získaných poznatků. Při závěrečné obhajobě je pak podporována jejich schopnost argumentace. Cvičení tak ve svém závěru podporuje tzv. Soft skills, což je velmi žádoucí především u studentů technických oborů.

Vyučovací metody

Terénní práce

Anotace

Náplní předmětu je praktické řešení opuštěného objektu a plochy a vyhodnocení dopadu brownfieldu na složky životního prostředí (např. na biotu, půdu). Projektový záměr (scénář) obnovy brownfields si studenti sami volí a charakterizují jej v hrubých rysech, na základě terénního průzkumu.

Povinná literatura:

Bude zadána aktuálně k řešené problematice v rámci terénní práce (mapové podklady, případové studie aj.).

Doporučená literatura:

Bude zadána aktuálně k řešené problematice v rámci terénní práce (mapové podklady, případové studie aj.).

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Povinná účast, vypracování dílčích úkolů a zpracování projektu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování, prezentace a obhajoba projektu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Instruktáž k oborovému terénnímu cvičení. 2. Uvedení do problematiky (vybrané aspekty pasportizace a hodnocení brownfields). 3. Seznámení se s modelovým územím. 4. Zajištění dostupných dat o modelovém území z různých informačních zdrojů. 5. Návrh resp. výběr vhodného záměru. 6. Zpracování odborné rozptylové studie daného záměru v modelovém území. 7. Seznámení se základními informačními zdroji (včetně legislativy a metodického pokynu). 8. Seznámení se s používaným SW vybavením. 9. Hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny. 10.Realizace inventarizačního průzkumu rostlin a živočichů v zájmovém území (ve spolupráci s odborníkem, seznámení s metodami výzkumu fauny a flóry). 11.Pasportizace a hodnocení brownfields. 12.Zpracování závěrečné zprávy a prezentace. 13.Obhajoba projektu.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Cvičení - min. účast 75%

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: V rámci ISP absolvování jednodenní exkurze v terénu a zpracování protokolu vycházejícího z předem dohodnuté úlohy.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Most 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Most 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Most 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Most 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Most 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.