546-0833/01 – Legislativa EU v životním prostředí (LEUŽP)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LAP20 prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se orientují v legislativě týkající se ochrany a tvorby životního prostředí. Dokáží použít platnou legislativu při řešení zadané problematiky, jsou schopni opatřit si informace pro práci s praxí a mají schopnost prokázat všeobecný přehled a vyhodnotit danou problematiku.

Vyučovací metody

Semináře

Anotace

Student se seznámí s platnými legislativními opatřeními ve vztahu k ochraně a tvorbě životního prostředí, k posuzování vlivů na ŽP, k hodnocení rizik v ŽP, k přístupu k informacím a účasti veřejnosti. Součástí každého cvičení je prezentace seminární práce (PPT), která se vztahuje k dané problematice. Seminární práce jsou zadány hned v prvním týdnu výuky. Požadovaný rozsah 2 – 4 strany textu.

Povinná literatura:

Herčík, Miloslav et al. Legislativa a ochrana životního prostředí (skriptum). Ostrava: VŠB-TUO, 2008. Herčík, Miloslav. Ochrana životního prostředí a legislativa. Ostrava: Vysoká škola podnikání, a.s., 2004. Cingoš, J. - Dudová, J. - Pálenská, D. - Pekárek, M. - Průchová, I. Praktikum z práva životního prostředí. Masarykova univerzita, Brno, 1996, 129 s. ISBN 80-210-1432-6.

Doporučená literatura:

Pekárek, M. - Průchová, I - Dudová, J. - Jančářová, I.: Péče o životní prostředí. Masarykova univerzita, Brno 1994.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Odevzdání seminární práce a její prezentace.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Přístup k informacím v životním prostředí – legislativa EU, 2. Aarhuská úmluva, česká právní úprava. 3. Územní plánování a územní rozvoj. 4. Posuzování vlivů na ŽP. Legislativa pro sanace, sanační limity. 5. Hluk a vibrace v ŽP. Veřejné zdraví. 6. Kulturní a technické památky. 7. Ochrana přírody a krajiny, krajinný ráz, biodiverzita. 8. Ochrana půd a půdní fond. Povrchové a podzemní vody. 9. Doprava. 10. Komunikace s veřejností o záměrech rozvoje brownfieldu – čištění, využití, problémy. Účast veřejnosti na aktivitách v ŽP. 11. Financování – veřejné zakázky, PPP.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičeních min. 90 %, zbylou část je možno nahradit (např. zpracováním semestrální práce na zadané téma s využitím cizojazyčné literatury).

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na cvičeních bude dohodnuta s každým studentem individuálně. Zpracování seminární práce na zadané téma.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Most 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2017/2018 zimní
2015/2016 zimní