546-0834/01 – Oborové kolokvium II. (OK II)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity2
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUP73 doc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.
STA35 doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Systém kolokvií slouží k rozvoji individuálních schopností a dovedností řešit, diskutovat a prezentovat výsledky studentských prací. Těžiště Kolokvia II. je v propojení teoretických poznatků s odbornou praxí, využití poznatků při hodnocení postupů a řešení případových studií a diplomové práce. Studenti si prohloubí znalosti podle svého odborného zaměření, získají konkrétní znalosti související s řešením konkrétního území a budou schopni samostatného zpracování dat a údajů, dovedou o problému diskutovat, řešit jej a řešení obhájit.

Vyučovací metody

Semináře
Projekt

Anotace

Studenti zpracují případovou studii na úrovni projektu, prezetují ji a obhájí před komisí. Úkolem kolokvia je připravit studenty na samostatnou práci která bude základem pro zpracování diplomové práce na vysoké odborné úrovni i pro přípravu na zpracování odborných dokumentací v praxi.

Povinná literatura:

Literatura bude upřesněna individuálně dle témat a zaměření jednotlivých případových studií.

Doporučená literatura:

Literatura bude upřesněna dle témat a zaměření jednotlivých případových studií.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná a konečná kontrola výsledků případové studie.

E-learning

Další požadavky na studenta

Kreativní a iniciativní přístup k plnění úkolů, schopnost psaní odborného textu a přímého osobního vystupování při obhajobě případové studie.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do předmětu, zadání témat případových studií. 2. Zásady psaní a tvorby odborné studentské případové studie. 3. Průběžná kontrola individuální práce a výsledků studie. 4. Konečná prezentace a obhajoba případové studie.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Účast na seminářích.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: V rámci ISP je student povinen se zúčastňovat individuálních konzultací.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Most 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Most 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Most 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2015/2016 zimní