546-0836/01 – Dějiny techniky a ochrana průmyslových památek (DTOP)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětuIng. arch. Aleš Student, Ph.D.Garant verze předmětuIng. arch. Aleš Student, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STU06 Ing. arch. Aleš Student, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět směřuje ke zorientování se studentů v dějinách vědy a techniky v aplikaci na projevech industriální architektury, která bývá velmi často součástí brownfields.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Povinná literatura:

Frampton K.:ModernArchitecture: A criticalHistory. Thames& Hudson, Londýn 2007. Unwin S.: Analysing Architecture. Routledge 2009. ISBN:978-0-451-48928-7 Zatloukal, Pavel: Příběhy z dlouhého století. Olomouc 2002, ISBN 80-85227-49-5 Kučera, V.: Architektura inženýrských staveb. ČVUT, Praha 1995 Pavlík M. a kol.: Regenerace historických budov, sídel a krajiny, ochrana památek. Praha 1998. Vyd. ČVUT. Frampton K.: The Evolution of 20th-Century Architecture: A SynopticAccount.Springer, New York, 2006. Raizman D.: History of Modern Design. Laurence King Publishing 2010. ISBN: 1856696944

Doporučená literatura:

Frampton K.: The Evolution of 20th-Century Architecture: A SynopticAccount.Springer, New York, 2006. Raizman D.: History of Modern Design. Laurence King Publishing 2010. ISBN: 1856696944 Gossel P, Leuthauserová G.: Architektura 20. století. Slovart, Praha 2003 Cooper T.: How to read Industrial Britain. Ebury Press, London2011 Gossel P, Leuthauserová G.: Architektura 20. století. Slovart, Praha 2003 Cooper T.: How to read Industrial Britain. Ebury Press, London 2011.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Klasifikovaný zápočet. Zpracování semestrálního projektu dle zadání.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studenti by se měli zorientovat v problematice dějiny věd a techniky a znalosti aplikovat na využití brownfields.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Základní pojmy (kulturní památka, národní kulturní památka, památka UNESCO, Ústřední seznam kulturních památek ČR, movité/nemovité kulturní památky, památkově chráněná území ochranné pásmo/zóna/rezervace), definice technické památky, průmyslová archeologie, institucionalizace technických památek (TICCIH, Moskevská charta, ERIH). 2. Koncepce ochrany technických památek a jejich animace, muzealizace, konverze (Emscher Park, SEE, New Lanark, Iron Bridge, Vítkovické železárny, důl Michal). 3. Hodnotová kritéria technické památky- technologický tok, zvláštní pojetí autenticity (poslední pracovní den), typologická významnost, typologický vývoj jednotlivých oborů (energetické zdroje, suroviny, materiály) a památková ochrana jejich typologických znaků. 4. Typologický vývoj oborů – vodní motory (vodní kola, vodní turbíny, vodosloupcové stroje, vodní náhony, mlýnské právo), větrné motory (pomaloběžné, rychloběžné). 5. Typologický vývoj oborů – tepelné motory (atmosférické a parní stroje, rozvody parních strojů, parní turbíny), kotle (kufrové, plamencové, žárotrubné, vodotrubné, strmotrubné, fluidní spalování). 6. Typologický vývoj oborů - elektromotory (princip elektromagnetických jevů, stejnosměrného a střídavé motoru, generátory, měniče, transformátory). 7. Energetika (zdroje, rozvodné soustavy), plynárenství (plynárna). 8. Periodizace hornictví (základní znaky), úvodní důlní díla (jámy, štoly), způsob těžby (rýžování, hlubinná těžba – komorování, pilířování, stěnování). 9. Typologie uhelného hornictví (těžní věže, těžní stroje, třídění a úprava uhlí), koksárenství. 10. Hutnictví železa (základní fyzikálně chemický princip, přímá a nepřímá výroba, typologie vysokých pecí). 11. Textil (základní princip předení a tkaní, vývoj mechanizace spřádacích a tkacích strojů). 12. Potravinářský průmysl - mlýny (obyčejné, umělecké a polo umělecké složení, mlýnské zařízení.), sila a sýpky, sladovna (hvozd, humno), pivovary (varna, spilka, lednice), cukrovary (difúze, saturace, čeření), lihovar (destilační kolony). 13. Koncepce obnovy historických technických a průmyslových objektů, meze konverzí v přestavbových územích – brownfields. 14. Příklady ochrany a obnovy v České republice a Evropě (exkurze).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Přednášky - účast nepovinná, vypracování 1 eseje Cvičení - min. účast 75%, zpracování semestrálního projektu dle zadání. Předmět je ukončen klasifikovaným zápočtem.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Náhrada za povinnou účast v rámci ISP bude řešena formou individuálních odborných konzultací. Předmět je ukončen klasifikovaným zápočtem. Klasifikovaný zápočet je udělen na základě zpracovaného semestrálního projektu dle zadání.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 zimní