546-0837/01 – Regenerace a rekultivace brownfields (RRB)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STA35 doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
STU06 Ing. arch. Aleš Student, Ph.D.
KRE71 Ing. Hana Švehláková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je připravit a vychovat odborníky zaměřené na problematiku regenerace opuštěných ploch.Studenti budou schopni identifikovat a naplánovat postupy pro revitalizaci opuštěných ploch, budou schopni zpracovat a obhájit řešení. Znalosti si ověří v diskuzi při prezentaci nejlepších praktik.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)
Terénní práce

Anotace

Předmět je zaměřen na regeneraci jednotlivých typů opuštěných ploch, metod, principů obnovy, best practices (vojenské, zemědělské a průmyslové areály v sídlech a ve volné krajině). Součástí jsou principy revitalizace vodních ploch a vodních toků a jednotlivé sanace a rekultivace – technologie, rekultivační osevní postupy.

Povinná literatura:

FRANCE R.L. Handbook of Regenerative Landscape Design. CRC Press 2007 JUST T. A KOL. Vodohospodářské revitalizace. Artedit. Praha. SARNI W. Greening Brownfields: Remediation Through Sustainable Development. McGraw-Hill Proff. 2009. STALMACHOVÁ, B. A KOL. Nejlepší praktiky v managementu brownfieldů. VSB-TU Ostrava. Ostrava 2012.

Doporučená literatura:

MACEY G. Reclaiming the Land. Springer 2007. GENSKE, DIETER D. Urban Land: Degradation - Investigation – Remediation. Springer 2003. MACEY G. Reclaiming the Land. Springer 2007. SARNI W. Greening Brownfields: Remediation Through Sustainable Development. McGraw-Hill Proff. 2009.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet a zkouška Písemné ověřování v rámci cvičení -vypracování protokolů.

E-learning

http://onte.wsg.byd.pl/cobra/

Další požadavky na studenta

Semestrální práce, determinace dřevin v bezlistém stavu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Regenerace opuštěných ploch – metody, principy, best practices (vojenské, zemědělské a průmyslové areály v sídlech a ve volné krajině). 2. Revitalizace vodních ploch a vodních toků. Sanace a rekultivace – technologie. 3. Management projektu – plán regenerace brownfieldů. SWOT analýza brownfieldů. Základní struktura plánu regenerace brownfieldů. Koordinace procesu revitalizace včetně časového plánu a nákladů na řízení. 4. Principy použití dřevin a bylin - rekultivační osevní postupy. Metody a principy navrhování vegetačních prvků v sídlech a ve volné krajině – opuštěné plochy a obnova jejich funkcí.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34 3
Rozsah povinné účasti: Regenerace jednotlivých typů opuštěných ploch, metody, principy obnovy, best practices (vojenské, zemědělské a průmyslové areály v sídlech a ve volné krajině). Součástí jsou principy revitalizace vodních ploch a vodních toků a jednotlivé sanace a rekultivace – technologie, rekultivační osevní postupy. Účast na cvičení, Splnění průběžných úkolů. Splnění závěrečného testu.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Náhrada za povinnou účast v rámci ISP bude řešena formou individuálních odborných konzultací. Zápočet je udělen na základě zpracovaného semestrálního projektu. Předmět je ukončen písemnou a ústní zkouškou.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Most 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Most 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Most 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 letní
2018/2019 letní
2017/2018 letní
2015/2016 letní