546-0837/02 – Regenerace a rekultivace brownfields (RRB)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STA35 doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
STU06 Ing. arch. Aleš Student, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je připravit a vychovat odborníky zaměřené na problematiku regenerace opuštěných ploch.Studenti budou schopni identifikovat a naplánovat postupy pro revitalizaci opuštěných ploch, budou schopni zpracovat a obhájit řešení. Znalosti si ověří v diskuzi při prezentaci nejlepších praktik.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)
Terénní práce

Anotace

Předmět je zaměřen na regeneraci jednotlivých typů opuštěných ploch, metod, principů obnovy, best practices (vojenské, zemědělské a průmyslové areály v sídlech a ve volné krajině). Součástí jsou principy revitalizace vodních ploch a vodních toků a jednotlivé sanace a rekultivace – technologie, rekultivační osevní postupy.

Povinná literatura:

FRANCE R.L. Handbook of Regenerative Landscape Design. CRC Press 2007 JUST T. A KOL. Vodohospodářské revitalizace. Artedit. Praha. SARNI W. Greening Brownfields: Remediation Through Sustainable Development. McGraw-Hill Proff. 2009. STALMACHOVÁ, B. A KOL. Nejlepší praktiky v managementu brownfieldů. VSB-TU Ostrava. Ostrava 2012.

Doporučená literatura:

MACEY G. Reclaiming the Land. Springer 2007. GENSKE, DIETER D. Urban Land: Degradation - Investigation – Remediation. Springer 2003. MACEY G. Reclaiming the Land. Springer 2007. SARNI W. Greening Brownfields: Remediation Through Sustainable Development. McGraw-Hill Proff. 2009.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet a zkouška Semestrální práce na dané téma - znovuvyužití brownfieldu, determinace druhů dřevin v bezlistém stavu

E-learning

Další požadavky na studenta

Semestrální práce na dané téma - znovuvyužití brownfieldu, determinace druhů dřevin v bezlistém stavu

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Regenerace opuštěných ploch – metody, principy, best practices (vojenské a zemědělské areály v sídlech a ve volné krajině). 2. Regenerace opuštěných ploch – metody, principy, best practices (průmyslové areály v sídlech a ve volné krajině). 3. Průzkum území - průzkumy a analýzy pro rozhodovací procesy. 4. Sanace a rekultivace – technologie, postupy, obnovení podmínek - volná krajina. 5. Sanace a rekultivace - technologie, postupy - v sídle. 6. Revitalizace vodních ploch. Revitalizace vodních toků. 7. Management projektu – plán regenerace brownfieldů. 8. SWOT analýza regenerace brownfieldů. 9. Základní struktura plánu regenerace brownfieldů. 10. Koordinace procesu revitalizace včetně časového plánu a nákladů na řízení. 11. Principy použití dřevin a bylin, rekultivační osevní postupy a osazovací plány. 12. Metody a principy navrhování vegetačních prvků v sídlech – opuštěné plochy a obnova jejich funkcí. 13. Metody a principy navrhování vegetačních prvků ve volné krajině – opuštěné plochy a obnova jejich funkcí.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34 3
Rozsah povinné účasti: Regenerace jednotlivých typů opuštěných ploch, metody, principy obnovy, best practices (vojenské, zemědělské a průmyslové areály v sídlech a ve volné krajině). Součástí jsou principy revitalizace vodních ploch a vodních toků a jednotlivé sanace a rekultivace – technologie, rekultivační osevní postupy. Účast na cvičení, Splnění průběžných úkolů. Splnění závěrečného testu.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Náhrada za povinnou účast v rámci ISP bude řešena formou individuálních odborných konzultací. Zápočet je udělen na základě zpracovaného semestrálního projektu. Předmět je ukončen písemnou a ústní zkouškou.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields Reg K čeština Most 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields Reg P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields Reg K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields Reg K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields Reg K čeština Most 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields Reg P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields Reg K čeština Most 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields Reg K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields Reg P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields Reg K čeština Most 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields Reg P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields Reg K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields Reg K čeština Most 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields Reg K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields Reg P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.