546-0840/02 – Základy právních předpisů (ZPP)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity3
Garant předmětudoc. JUDr. Alexander Király, Ph.D.Garant verze předmětudoc. JUDr. Alexander Király, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2017/2018
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KIR021 doc. JUDr. Alexander Király, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+0
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 6+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cíl předmětu: vymezení geologie a jejích disciplín v rámci obecně závazných právních předpisů České republiky s akcentem na právo cestovního ruchu.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

------------------------------------------------------

Povinná literatura:

Ústava ČR Listina základních práv a svobod Občanský zákoník Obchodní zákoník Zákoník práce Občanský soudní řád Trestní zákoník Trestní řád Živnostenský zákon

Doporučená literatura:

Gerloch, A., Hřebejk, J., Zoubek, V.: Ústavní systém ČR

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

zpracování a prezentace seminární práce v rozsahu 5x A4

E-learning

Další požadavky na studenta

docházka aktivita

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Cíl předmětu: vymezení geologie a jejích disciplín v rámci obecně závazných právních předpisů České republiky s akcentem na právo cestovního ruchu- Obsahové zaměření: geologie jako objekt právních vztahů, základy právních vztahů, závazkové právní vztahy týkající se geologie a cestovního ruchu. 1. Úvod do problematiky, základní právní pojmy 2. Geologie v právním řádu České republiky 3. Právní úprava před 1. 1. 2014 a její trvání po 1. 1. 2014 4. Občanský zákoník – základní pojmy 5. Občanský zákoník – závazky 6. Ochrana spotřebitele 7. Pracovní právo – základy pracovněprávních vztahů 8. Zákon o obchodních korporacích - právnické osoby, korporace 9. Živnostenský zákon a předpoklady podnikání 10. Smluvní vztahy v oblasti cestovního ruchu 11. Nekalá soutěž

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2017/2018 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku