546-0845/01 – Sanační technologie (ST)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. RNDr. Václav Dombek, CSc.Garant verze předmětudoc. RNDr. Václav Dombek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DOM0011 doc. RNDr. Václav Dombek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získání dovedností a znalostí oblasti z oblasti rozvíjejících se environmentálních technologií pro dekontaminaci půd, odpadů, povrchových a podzemních vod. Student se dokáže orientovat v základní legislativě vztahující se k ekologickým zátěžím včetně základních principů a metodik zpracování analýzy rizik.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)

Anotace

Náplň předmětu je zaměřena na oblast dynamicky se rozvíjejících environmentálních technologií pro dekontaminaci půd a podzemních vod. Posluchači jsou dále seznámeni se základní legislativou, která se vztahuje k ekologickým zátěžím včetně metodiky pro analýzu rizika.

Povinná literatura:

Integrované sanační technologie. Edited by Vít Matějů. Vyd. 1. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, 2016. 263 s. ISBN 978-80-86832-91-3. Kompendium sanačních technologií. Edited by Vít Matějů. Vyd. 1. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, 2006. 255 s. ISBN 80-86832-15-5. Innovative Remediation Technologies: Field-Scale Demonstration Projects in North America, 2nd Edition, 2000 (EPA 542-B-00-004)

Doporučená literatura:

EPA/542/B-94/013 NTIS PB95-104782. Remediation technologies, screening matrix and reference guide. The Remediation Technologies Screening Matrix, ., Federal Remediation Technology Roundtable , US EPA, Version 4.0 The Guide to Documenting Cost and Performance for Remediation Projects (EPA-542-B-95-002) Raclavská H. (1998): Znečištění zemin a metody jejich dekontaminace. Skripta VŠB-TUO (116 s.). ISBN: 80-7078-508-X. www.epa.gov www.frtr.gov http//clu-in.org/remediation/

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Prezentace semestrální práce v délce minimálně 30 minut.

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování a prezentace semestrální práce na téma zvoleného sanačního projektu nebo sanační technologie.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky cizorodých látek v prostředí: Příčiny, základní pojmy, typy polutantů, informační zdroje. 2. Legislativní rámec a finanční aspekty odstraňování kontaminací. 3. Základní pojmy a terminologie remediací. 4. Praktické aspekty sanací starých ekologických zátěží, klasifikace a dělení remediačních technologií. 5. Termické remediační metody: Spalovací technologie, termické desorpční systémy, pyrolýzní techniky, plasma ARC systémy, vitrifikační technologie. Hodnocení jednotlivých termických technologií. 6. Fyzikální remediační metody I: Technologie vertikálních bariér, metody plynné extrakce (extrakce půdních par – SVE), SVE s podporou (technologie air sparging, přímé vhánění, koncepce dynamického podzemního strippingu, metoda dvoufázová extrakce, technologie pneumatického a hydraulického lámání, podpůrné termické procesy). Hodnocení jednotlivých technologií. 7. Fyzikální remediační metody II: Technologie vymývání, extrakce rozpouštědlem, extrakce do makroporézních polymerů, elektrokinetické technologie (elektrorekultivace). Hodnocení jednotlivých technologií. 8. Chemické a fyzikálně-chemické sanační technologie I: Dechlorační technologie : bazicky katalyzovaný rozklad (BCD), mechanickochemická dehalogenace (MCD), dehalogenace glykoláty alkalických kovů, technologie solvatovaných elektronů, sodíková metoda, chemická redukce v plynné fázi GPRS). Hodnocení jednotlivých technologií. 9. Chemické a fyzikálně-chemické sanační technologie II: Stabilizační a solidifikační postupy, technologie využívající chemické redoxní procesy, radiolytický rozklad. Hodnocení jednotlivých technologií. 10. Chemické a fyzikálně-chemické sanační technologie III: Aplikace nanotechnologií, in-situ chemická oxidace (ISCO), chemická oxidace ex situ, superkritická oxidace (SWCO), pokročilé oxidační procesy (AOP), chemická redukce, solární fotodegradace. Hodnocení jednotlivých technologií. 11.Biologické remediační metody I: Základní podmínky fungování biodegradačních technologií. Základní pojmy a přístupy. Dělení bioremediačních technologií. 12. Biologické remediační metody II: Bioremediace v suspenzním systému, technologie bioprovzdušnění (bioventing), biotransformace, bioimobilizace, biostabilizace, biologicky reaktivní bariéry. Hodnocení jednotlivých technologií. 13. Biologické remediační metody III: Bioremediace v tuhé fázi, fytoremediační postupy, technologie bioslurpingu, možnosti in situ remediací podzemní vody, možnosti přirozené atenuace. Hodnocení jednotlivých technologií. 14. Kombinované metody, novinky a současné trendy v remediačních technologiích.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  20
        Zkouška Zkouška 70  40
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku