546-0847/01 – Projektování technologií (PT)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětuIng. Miluše Hlavatá, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Miluše Hlavatá, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLA54 Ing. Miluše Hlavatá, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Příprava projektové dokumentace, formulace problému. 2. Legislativa ve vztahu k průmyslovým objektům, plánování a povolování staveb. 3. Právní úprava technické normalizace. 4. Využívání firemní literatury ve vztahu k projektování. 5. Stupně projektové dokumentace – investiční záměr, studie. 6. Podklady pro zpracování technologického schématu. 7. Zpracování optimální varianty jako podkladu pro realizační dokumentaci. 8. Bilanční schéma. 9. Zpracování výrobní dokumentace. 10. Podmínky pro provozování zařízení, zkušební provoz, uvedení zařízení do trvalého provozu. 11. Moderní metody projektování. 12. Praktické ukázky - exkurze do projekční firmy.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Získané informace budou ověřeny formou semestrálního projektu. Předmět bude ukončen zápočtem a zkouškou.

Povinná literatura:

[1] Česko. Zákon o územním plánování a stavebním řádu: (stavební zákon). In: Sbírka zákonů ČR. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2006, 183, 63. Dostupné z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=183/2006&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy. [2] PLOS, Jiří, ŠTĚPÁN, Pavel. KOLEKTIV AUTORŮ Z ČKA, ČKAIT a ČSSI. Projektová dokumentace a ceny projektových prací: výklad standardů výkonů a dokumentace, technických norem a postupů pro architekty, urbanisty a inženýry [online]. Praha: Dashöfer, c2005-2006. 1 elektronický optický disk (CD-ROM) + 1 uživatelský manuál (12 l.). [3] SCHULZ, Heinz, EDER, Barbara. Bioplyn v praxi: teorie - projektování - stavba zařízení - příklady. 1. české vydání. Ostrava: HEL, 2004. ISBN 80-86167-21-6.

Doporučená literatura:

????????????????????Doplnit ! ???????????????????

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

????????????????????Doplnit ! ???????????????????

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

????????????????????Doplnit ! ???????????????????

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku