546-0849/01 – Vzorkování pro environmentální analýzy (VEA)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CAB72 prof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
PEC06 doc. Ing. Iva Janáková, Ph.D.
MAL45 Ing. Petra Malíková, Ph.D.
MUD0002 Ing. Jaroslav Mudruňka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Doplnit text. Doplnit text.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět je zaměřen nejen na základní, ale i na specifické problémy spojené s problematikou odběru vzorků různých složek životního prostředí. Student si prohloubí základní znalosti problematiky vzorkováni v terénu a následné úpravy vzorku v laboratoři, ale také v terénu.

Povinná literatura:

ŠEVČÍK, J. a kol. Vzorkování. Český Těšín: 2 Theta, 2017. ISBN 978-80-86380-87-2 JANKů J. a J. ČERMÁK. Vzorkování odpadů. Praha: VŠCHT, 2006 ČSN 015110: Vzorkování materiálů. Základní ustanovení. PEPPER, I. L. a kol. Environmental and Pollution Science. London: Elsevier Inc., 2006. ISBN 978-0-12-551503-0

Doporučená literatura:

KOPLÍK, R., a kol. Vzorkování. Český Těšín: 2 Theta, 2016. ISBN 978-80-86380-80-3 Vzorkování v průmyslu. Český Těšín: 2 Theta, 2015. ISBN 978-80-260-8538-6 ČSN ISO 11648-2: 2002 (01 0265) Statistická hlediska vzorkování hromadných materiálů. KEITH, L. H. Principles of Environmental Sampling. Washington DC: ACS Professional Reference Book, 1996

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Aktivní účast v praktiku a odevzdání všech protokolů z vykonaných laboratorních úloh. Úspěšné zpracování dílčích úkolů souvisejících s laboratorní praxí zadávaných průběžně v semestru (odběr vzorků, úprava vzorků apod.). Úspěšné absolvování kontrolních písemných testů (výpočtové a teoretické) před započetím praktické úlohy, kdy student prokáže, že je dostatečně připraven na řešení zadané praktické úlohy. Požadavek je rovněž kladen na úspěšné absolvování závěrečného zápočtového testu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast v praktiku a odevzdání všech protokolů z vykonaných laboratorních úloh. Úspěšné zpracování dílčích úkolů souvisejících s laboratorní praxí zadávaných průběžně v semestru (odběr vzorků, úprava vzorků apod.). Úspěšné absolvování kontrolních písemných testů (výpočtové a teoretické) před započetím praktické úlohy, kdy student prokáže, že je dostatečně připraven na řešení zadané praktické úlohy. Požadavek je rovněž kladen na úspěšné absolvování závěrečného zápočtového testu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky vzorkování. Základní pojmy odběru vzorků. Dokumentace k odběru vzorků. 2. Legislativa vztahující se k vzorkování, případové studie. 3. Bezpečnost práce při odběrech vzorků. 4. Faktory ovlivňující kvalitu zkoušení. 5. Technické prostředky pro odběr vzorků. Aktivní a pasivní vzorkovače. 6. Základní průzkum odběrového místa. Standardní operační postupy pro vzorkování, systém QA/QC. 7. Vzorkování komunálního odpadu, vzorkování průmyslových odpadů. Základní principy vzorkování. 8. Vzorkování zemin, vzorkování sedimentů a kalů. 9. Vzorkování sedimentů (vzorkovací zařízení a nástroje, zpracování a uchování vzorků) 10. Vzorkování půdního vzduchu. 11. Vzorkování podzemních a povrchových vod. 12. Vzorkování ovzduší. 13. Úpravy vzorků v terénu, adjustace vzorku - transport - skladování. Nežádoucí změny ve vzorku. 14. Úpravy vzorků v laboratoři, validace analytické metody. Vlastní analýzy, závěrečné zprávy.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34 3
Rozsah povinné účasti: povinná účast na cvičeních 75%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní