546-0851/01 – Úvod do minerálních biotechnologií (UdMB)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Iva Janáková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Iva Janáková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu A
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PEC06 doc. Ing. Iva Janáková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 8+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s přehledem biotechnologií uplatňovaných v průmyslové praxi. Podle základních skupin organismů jsou charakterizovány rozdíly mezi jednotlivými bioprocesy s aplikací při těžbě nerostných surovin a jejich úpravě, při průmyslové výrobě, při zpracování odpadů i dekontaminaci prostředí. Získané vědomosti studenti aplikují při řešení konkrétních úloh na cvičení v laboratoři; při experimentální práci je vyžadován jejich aktivní přístup, schopnost samostatné práce i spolupráce při řešení zadaných úkolů. V rámci laboratorních cvičení jsou studenti seznámeni se zásadami bezpečné práce s biologickým materiálem i technickými přístroji.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět poskytuje informace o možnostech využití biologických procesů v průmyslové praxi, zejména při revitalizaci prostředí postiženého důlní a průmyslovou činností. Studenty uvádí do problematiky současných průmyslových biotechnologií pomocí technologických postupů na základě interakcí živých organismů s kontaminujícími látkami v prostředí, např. s ropou, plasty či toxickými kovy. Část přednášek je věnována použití biotechnologií v dalších průmyslových odvětvích s poukázáním na oblasti, kde se dnes již biotechnologie úspěšně využívají (potravinářství, stavebnictví, farmacie) a s odkazem na další perspektivní možnosti jejich uplatnění, zejména v procesech moderní těžby a zpracování nerostných surovin i odpadů.

Povinná literatura:

FEČKO, Peter, Mária KUŠNIEROVÁ, Vladimír ČABLÍK a Iva PEČTOVÁ. Environmentální biotechnologie. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004. ISBN 80-248-0700-9. CUSTERS, René. Průvodce biotechnologiemi: biotechnologie v zemědělství a potravinářství. Praha: Academia, 2006. 104 s. ISBN 80-200-1350-4 ČERNÍK, Miroslav. Chemicky podporované in situ sanační technologie. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2010. ISBN 978-80-708-0767-5. FEČKO, Peter, Mária KUŠNIEROVÁ, Vladimír ČABLÍK a Iva PEČTOVÁ. Environmental biotechnology. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2006. ISBN 80-248-1090-5.

Doporučená literatura:

KADUKOVÁ, Jana a Miroslav ŠTOFKO. Environmentálne biotechnológie pre hutníkov. Košice: Elfa, 2006. 141 s. ISBN 80-8073-496-8 ŠTULÍK, Václav. Biotechnologie v praxi. Praha: ÚVTEI, 1991. 190 s. ISBN 80-212-0045-6 ŠILHÁNKOVÁ, Ludmila. Mikrobiologie pro potravináře a biotechnology. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1703-1 ZHENG, Yufeng, Xiaoxue XU, Xu ZHIGANG, Junqiang WANG a Hong CAI. Metallic biomaterials: new directions and technologies. Weinheim: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co., 2017. ISBN 978-3-527-34126-9

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

V přednáškách je průběžná kontrola znalostí vedena formou diskuze k probírané látce. Předmět je ukončen kombinovanou (ústní, písemnou) zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast ve výuce. Zpracování projektu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod. Environmentální biotechnologie jako vědní disciplína, strategie EU v oblasti průmyslových a environmentálních biotechnologií 2. Obecná charakteristika živých organismů, mikrobiální společenstva a jejich zvláštnosti 3. Biotechnologie v těžbě nerostných surovin, bioloužení. Biotechnologie při získávání ušlechtilých a vzácných kovů, nanobiotechnologie 4. Biotechnologie v čištění důlních vod, biosorpce a bioprecipitace 5. Biotechnologie v úpravě a zpracování nerostných surovin - zpracování rudných materiálů 6. Biotechnologie v úpravě a zpracování nerostných surovin - zpracování nerudných materiálů 7. Kontaminanty v ŽP - nejrozšířenější zástupci, rozdělení (organické, anorganické), jejich vlastnosti a chování v prostředí, toxicita 8.Biotechnologie v ŽP – biodegradace ropy a jejich derivátů, biodegradace uhlovodíků, biopaliva 9. Biotechnologie v ŽP – odstraňování kovů, bioremediace, fytoremediace 10. Biotechnologie v ŽP – zpracování a likvidace odpadů 11. Průmyslové biotechnologie – biotechnologie v čištění odpadních vod, eutrofizace a biologické odstranění 12. Průmyslové biotechnologie – biotechnologie v potravinářství a ve farmacii 13. Biotechnologie ve stavebnictví, biotechnologie při přípravě pigmentů 14. Biotechnologie v ostatních průmyslových odvětvích, genové a enzymové inženýrství

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Studenti mají povinnost absolvovat přednášky a zpracovat závěrečný projekt na zadané téma. Předmět je ukončen ústní a písemnou zkouškou.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Náhrada za povinnou účast v rámci ISP bude zpracování seminární práce a projektu po konzultaci s vyučujícím. Předmět je ukončen ústní a písemnou zkouškou.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Bio P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Bio K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Bio K čeština Most 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Bio K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Bio K čeština Most 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Bio P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Bio P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Bio K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Bio K čeština Most 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Bio K čeština Most 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Bio K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Bio P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Bio P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Bio K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Bio K čeština Most 2 povinně volitelný typu A stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní