546-0854/01 – Wastes from mining and processing of raw materials (OzTaZS)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory type A
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2019/2020Year of cancellation
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CAB72 prof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
PEC06 doc. Ing. Iva Janáková, Ph.D.
MUD0002 Ing. Jaroslav Mudruňka, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 8+8

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Doplnit! Doplnit! Doplnit! Doplnit! Doplnit!

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Experimental work in labs
Terrain work

Summary

Student prokazuje znalosti legislativních předpisů v oblasti odpadového hospodářství ČR se zvláštním zaměřením na odpady z těžby a využití nerostných surovin a základních charakteristických vlastností vybraných druhů odpadů včetně technologií pro jejich využití. Student umí zhodnotit fyzikálně-chemické a technologické vlastnosti vybraných druhů odpadů a rámcově navrhnout schéma využití vybraných druhů odpadů.

Compulsory literature:

Barry A. Wills and James A. Finch. Wills' Mineral Processing Technology : An Introduction to the Practical Aspects of Ore Treatment and Mineral Recovery. Book, 8th Edition, Copyright © 2016 Elsevier Ltd. Environment and Mineral Processing XVI-XXII, Ed. Čablík V., Proceedings: International Conference Environment and Mineral Processing. 2013-2018. BOTULA, J. Odpady z těžby a zpracování surovin. VŠB-TU Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3319-4. BOTULA, J. Recyklace odpadů kovových a kovonosných.VŠB-TU Ostrava, Ostrava 2003. ISBN 80-248-0495-6.

Recommended literature:

PETRŽELKA, Josef a Václav HANUS. Těžba a úprava silikátových surovin. Praha: Silikátový svaz, [2013]. ISBN 978-80-86821-71-9. FEČKO P., M. KUŠNIEROVÁ, B. LYČKOVÁ, V. ČABLÍK, A. FARKAŠOVÁ. Popílky. VŠB-TUO : Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0327-5. KMEŤ Stanislav . Flotácia. 1. vyd. - Bratislava : Alfa, 1992, 350 s. ISBN 80-05-00971-2. VIDLÁŘ, Jiří, Zdenka RŮŽIČKOVÁ a Jaroslav SRB. Úprava druhotných surovin. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1985.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

During the semester, the acquired knowledge of students is verified by written tests. Theoretical knowledge is verified during laboratory exercises and in the form of processing laboratory protocols. The course is completed by credit and written and oral part of the exam.

E-learning

Other requirements

Study of supplementary literature.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Wastes from mining and processing of minerals - basic concepts 2. Circulating economy 3. Legislative regulations 4. Wastes from ore mining and processing 5. Wastes from aggregate mining and processing 6. Wastes from overburden mining 7. Wastes from coal mining and processing 8. Utilization of waste and waste management of non-coal quarries. 9. Wastes from uranium mining 10. Wastes from oil extraction, processing and utilization 11. Wastes from raw material incineration 12. Mining and technological waters and possibilities of their purification 13. Mining waters from coal and ore mining in the Czech Republic 14. Sludge management

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2022/2023 (B0712A290001) Waste Management and Mineral Processing K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory type A study plan
2022/2023 (B0712A290001) Waste Management and Mineral Processing K Czech Most 3 Choice-compulsory type A study plan
2022/2023 (B0712A290001) Waste Management and Mineral Processing P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory type A study plan
2021/2022 (B0712A290001) Waste Management and Mineral Processing P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory type A study plan
2021/2022 (B0712A290001) Waste Management and Mineral Processing K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory type A study plan
2021/2022 (B0712A290001) Waste Management and Mineral Processing K Czech Most 3 Choice-compulsory type A study plan
2020/2021 (B0712A290001) Waste Management and Mineral Processing K Czech Most 3 Choice-compulsory type A study plan
2020/2021 (B0712A290001) Waste Management and Mineral Processing K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory type A study plan
2020/2021 (B0712A290001) Waste Management and Mineral Processing P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory type A study plan
2019/2020 (B0712A290001) Waste Management and Mineral Processing P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory type A study plan
2019/2020 (B0712A290001) Waste Management and Mineral Processing K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory type A study plan
2019/2020 (B0712A290001) Waste Management and Mineral Processing K Czech Most 3 Choice-compulsory type A study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2021/2022 Winter