546-0854/01 – Odpady z těžby a zpracování surovin (OzTaZS)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu A
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CAB72 prof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
PEC06 doc. Ing. Iva Janáková, Ph.D.
MUD0002 Ing. Jaroslav Mudruňka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Doplnit! Doplnit! Doplnit! Doplnit! Doplnit!

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Terénní práce

Anotace

Student prokazuje znalosti legislativních předpisů v oblasti odpadového hospodářství ČR se zvláštním zaměřením na odpady z těžby a využití nerostných surovin a základních charakteristických vlastností vybraných druhů odpadů včetně technologií pro jejich využití. Student umí zhodnotit fyzikálně-chemické a technologické vlastnosti vybraných druhů odpadů a rámcově navrhnout schéma využití vybraných druhů odpadů.

Povinná literatura:

Barry A. Wills and James A. Finch. Wills' Mineral Processing Technology : An Introduction to the Practical Aspects of Ore Treatment and Mineral Recovery. Book, 8th Edition, Copyright © 2016 Elsevier Ltd. Environment and Mineral Processing XVI-XXII, Ed. Čablík V., Proceedings: International Conference Environment and Mineral Processing. 2013-2018. BOTULA, J. Odpady z těžby a zpracování surovin. VŠB-TU Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3319-4. BOTULA, J. Recyklace odpadů kovových a kovonosných.VŠB-TU Ostrava, Ostrava 2003. ISBN 80-248-0495-6.

Doporučená literatura:

PETRŽELKA, Josef a Václav HANUS. Těžba a úprava silikátových surovin. Praha: Silikátový svaz, [2013]. ISBN 978-80-86821-71-9. FEČKO P., M. KUŠNIEROVÁ, B. LYČKOVÁ, V. ČABLÍK, A. FARKAŠOVÁ. Popílky. VŠB-TUO : Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0327-5. KMEŤ Stanislav . Flotácia. 1. vyd. - Bratislava : Alfa, 1992, 350 s. ISBN 80-05-00971-2. VIDLÁŘ, Jiří, Zdenka RŮŽIČKOVÁ a Jaroslav SRB. Úprava druhotných surovin. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1985.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Během semestru jsou ověřeny získané znalosti studentů písemnými testy. Teoretické znalosti jsou ověřovány při laboratorních cvičeních a formou zpracování laboratorních protokolů. Předmět je ukončen zápočtem a písemnou a ústní částí zkoušky.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium doplňující literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Odpady z těžby a úpravy nerostných surovin - základní pojmy 2. Oběhové hospodářství 3. Legislativní předpisy 4. Odpady z těžby a zpracování rud 5. Odpady z těžby a úpravy kameniva 6. Odpady z těžby skrývkových materiálů 7. Odpady z těžby a úpravy uhlí 8. Využití odpadů a odvalového hospodářství neuhelných lomů. 9. Odpady z těžby uranu 10. Odpady z těžby, zpracování a využití ropy 11. Odpady ze spalování surovin 12. Důlní a technologické vody a možnosti jejich čištění 13. Důlní vody z těžby uhlí a rud v České republice 14. Kalové hospodářství

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 18
                Písemka Písemka 10  5
                Laboratorní práce Laboratorní práce 23  13
        Zkouška Zkouška 67 (67) 33 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  15
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  18
Rozsah povinné účasti: 8+8 h/s v kombinované formě 100% účast na cvičeních

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Přednášky formou samostudia materiálů zadaných přednášejícím v prostředí MS Teams nebo portálu e-výuka na adrese https://www.vsb.cz/e-vyuka/ . Účast na cvičeních dle možností studenta. Pro získání zápočtu povinnost vypracovat laboratorní úlohy a při osobní účasti napsat zápočtovou písemku, a to nejpozději do konce zkouškového období daného semestru. Zadání samostatných úloh poskytne cvičící. Písemná a ústní zkouška.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 3 povinně volitelný typu A stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2021/2022 zimní