546-0901/02 – Chemické procesy zpracování surovin (ChemProc)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOT40 doc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je uvést studenty do disciplíny zabývající se problematikou chemických procesů v úpravě nerostných surovin a odpadů. Studenti si rozšíří znalosti v aplikaci hydrometalurgických a pyrometalurgických metod zpracování surovin. Získané znalosti jsou východiskem pro optimalizaci, měření a řízení v oblasti chemických procesů zpracování surovin.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Student si rozšiřuje znalosti v oblasti zákonitostí a aplikačních možností technologických procesů hydrometalurgického zpracování rud, nerudních surovin a odpadů s akcentem na teoretickou podstatu procesů, tj. na studium teoretických základů heterogenních chemických reakcí a pražných procesů. Jednotlivé kapitoly se blíže zaměřují na chemické pochody přípravné (pražení, mechanochemická a mechanotermická aktivace apod.), zejména však na pochody loužení, rafinace výluhů a získávání užitkových složek z roztoků. Zvláštní důkaz je kladen na moderní technologie a zařízení, která zajišťují ekologicky přijatelný, trvale udržitelný rozvoj.

Povinná literatura:

Havlík, T.: Hydrometalurgia, podstata a princípy. Košice, 2005. ISBN 80-8073-337-6

Doporučená literatura:

Štofko M., Štofková M.: Neželezné kovy, Emilena, Košice, 2000; ISBN 80-7099-527-0

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium je zaměřeno na získání podrobných znalostí o procesech, řešených v dané oblasti v rámci dizertační práce

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Sušení, kalcinace a pražení; teorie a aplikace 2) Vyluhování; teorie a aplikace; příklady vyluhování vybraných kovů 3) Iontová výměna; teorie a aplikace 4) Kapúalinová extrakce; teorie a aplikace 5) Srážecí procesy 6) Elektrolýza

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2014/2015 zimní