546-0902/01 – Čištění odpadních vod (ČOV)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity10
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Miroslav KynclGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1996/1997Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KYN43 prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 20+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0
distanční Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je prohloubit znalosti a poznatky jednotlivých procesů čištění odpadních vod. Podat ucelený přehled postupů při čištění průmyslových odpadních vod zahrnující postupy fyzikální, chemické i biologické. Jednotlivé metody jsou srovnávány z hlediska využitelnosti pro odstraňování různých typů polutantů. Důraz je kladen na technologický a hydraulický výpočet čistíren odpadních vod. Součástí předmětu jsou i postupy zpracování kalů a metody intenzifikace čistíren odpadních vod.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Technologické a funkční (konstrukční) řešení procesů čištění odpadních vod komunálních, průmyslových a zemědělských včetně souvisejícího řešení stokových sítí. Podrobněji jsou rozvedeny procesy mechanického,biologického a chemického čištění odpadních vod z jednotlivých výrobních technologií, funkční řešení jednotlivých čistírenských objektů a zařízení. Součástí jsou technické s technologické výpočty procesů a strojního zařízení, výstavba a provoz vohodospodářských zařízení a jejich vztah k ochraně povrchových i podzemních vod.

Povinná literatura:

DOHÁNYOS, M., J. KOLLER a N. STRNADOVÁ. Čištění odpadních vod. Vyd. 2. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 1998. ISBN 80-7080-316-9. MALÝ, J., MALÁ, J., ed. Chemie a technologie vody. 2. dopl. vyd. Brno: ARDEC, 2006. ISBN 80-86020-50-9. STRNADOVÁ, N. a V. JANDA. Technologie vody I. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická [Praha], 1995. ISBN 80-7080-226-X. Van NEUWENHUIJZEN, A. Handbook on Particle Separation Processes, London IWA Publishing 2009, ISBN 9781843392774.

Doporučená literatura:

HLAVÍNEK P., J MIČÍN a P. PRAX. Příručka stokování a čištění. Brno: NOEL 2000, c2001. ISBN 80-86020-30-4. Wastewater treatment technology. c1995. ISBN 0-250-40086-3. ŠÁLEK, Jan. Přírodní způsoby čištění odpadních vod. Brno: PC-DIR, 1995. ISBN 80-214-0712-3. HLAVÍNEK, Petr, Jan MIČÍN a Petr PRAX. Stokování a čištění odpadních vod. Brno: CERM, 2003. Učební texty vysokých škol. ISBN 80-214-2535-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Individuální konzultace.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Technologické a funkční (konstrukční) řešení procesů čištění odpadních vod komunálních, průmyslových a zemědělských včetně souvisejícího řešení stokových sítí. 2. Procesy mechanického, biologického a chemického čištění odpadních vod z jednotlivých výrobních technologií. 3. Funkční řešení jednotlivých čistírenských objektů a zařízení. 4. Technické s technologické výpočty procesů a strojního zařízení, výstavba a provoz vodohospodářských zařízení a jejich vztah k ochraně povrchových i podzemních vod.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.