546-0902/02 – Čištění odpadních vod (ČOV)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity10
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Miroslav KynclGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KYN43 prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je prohloubit znalosti a poznatky jednotlivých procesů čištění odpadních vod. Podat ucelený přehled postupů při čištění průmyslových odpadních vod zahrnující postupy fyzikální, chemické i biologické. Jednotlivé metody jsou srovnávány z hlediska využitelnosti pro odstraňování různých typů polutantů. Důraz je kladen na technologický a hydraulický výpočet čistíren odpadních vod. Součástí předmětu jsou i postupy zpracování kalů a metody intenzifikace čistíren odpadních vod.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Technologické a funkční (konstrukční) řešení procesů čištění odpadních vod komunálních, průmyslových a zemědělských včetně souvisejícího řešení stokových sítí. Podrobněji jsou rozvedeny procesy mechanického, biologického a chemického čištění odpadních vod z jednotlivých výrobních technologií, funkční řešení jednotlivých čistírenských objektů a zařízení. Součástí jsou technické s technologické výpočty procesů a strojního zařízení, výstavba a provoz vohodospodářských zařízení a jejich vztah k ochraně povrchových i podzemních vod.

Povinná literatura:

Dohányos M. ,Koller J., Strnadová N.: Čištění odpadních vod, skripta VŠCHT-FTOP 1994. Malý J., Malá J.: Chemie a technologie vody, NOEL 1996. Strnadová N., Janda V.: Technologie vody I., VŠCHT-FTOP Praha 1999 Tuček F., Chudoba J., Koníček Z.: Základní procesy a výpočty v technologii vody, SNTL Praha 1988 Zábranská J. a kol., Laboratorní metody v technologii vody, VŠCHT-FTOP Praha 1997 Grünvald A.: Zdravotně inženýrské stavby 40, Úprava vody, ČVUT 2000 Hlavínek P., Mičín J., Prax P.: Příručka stokování a čištění, NOEL 2000 s.r.o. Brno 2001 Synáčková, Synáček: Vodní hospodářství obcí I, Úprava a čištění vod. Skripta ČVUT Praha, 2006 Kolektiv autorů: Water supply, IWA Publishing, 5. vydání, 2000 Van Neuwenhuijzen, A.: Handbook on Particle Separation Processes, London IWA Publishing 2009, ISBN 9781843392774

Doporučená literatura:

Hlavínek P., Mičín J., Prax P.: Příručka stokování a čištění, NOEL 2000 s.r.o. Brno 2001 Synáčková, Synáček: Vodní hospodářství obcí I, Úprava a čištění vod. Skripta ČVUT Praha, 2006

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Individuální konzultace.

E-learning

Další požadavky na studenta

Pravidelné studium technické literatury

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Technologické a funkční (konstrukční) řešení procesů čištění odpadních vod komunálních, průmyslových a zemědělských včetně souvisejícího řešení stokových sítí. 2. Procesy mechanického, biologického a chemického čištění odpadních vod z jednotlivých výrobních technologií. 3. Funkční řešení jednotlivých čistírenských objektů a zařízení. 4. Technické s technologické výpočty procesů a strojního zařízení, výstavba a provoz vodohospodářských zařízení a jejich vztah k ochraně povrchových i podzemních vod.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku