546-0906/01 – Průmyslová ekologie (PREK)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STA35 doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je obeznámit se s problematikou životního prostředí v průmyslové krajině. Rozlišovat rozdílné přístupy, odhadnout a nalézt nejvhodnější řešení pro konkrétní problematiku ŽP v průmyslové a těžební krajině. Posluchači budou schopni si opatřit informace pro práci s praxí, prokázat všeobecný přehled a vyhodnotit danou problematiku. Srovnávat jednotlivé přístupy a konfrontaci s praxí. Dokázat odvádět výsledky a řešit kvalitní práce zcela sám. Prokázat schopnost komunikace (aktivní mluvený i psaný projev), zvládnout odbornou terminologii. Doktorand se velmi dobře orientuje v problematice ekologických vztahů a zákonitostí, využívá aplikace a postupy ve své vědecké a výzkumné práci. Analyzuje badatelské problémy a synteticky aplikuje poznatky.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Cílem předmětu je problematika životního prostředí v průmyslové krajině. Základem jsou znalosti z oblasti ekologie a životního prostředí se zaměřením na problematiku průmyslových krajin, dále předmět pojednává o faktorech prostředí a jejich působení na populace a společenstva (vztahy, vzájemné působení). Zvláštní důraz je kladen na funkce ekosystémů (potravní vazby, trofické řetězce, energie a produktivita ekosystémů) a aplikaci termodynamických zákonů; biodiverzitu a vztahy mezi jednotlivými cenózami. Předmět pojednává o biosféře a noosféře (zdroj biosféry, čerpání energie a nerostného bohatství, zajištění výživy) a také o předpokládaných ekologických krizích.

Povinná literatura:

BEGON, M., J. L. HARPER a C. R. TOWNSEND. Ekologie: jedinci, populace a společenstva. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1997. ISBN 80-7067-695-7 FRIEDMAN, B. Environmental Ecology: The Ecological Effects of Pollution, Disturbance, and Other Stresses. Academic Press, 1995. ISBN 978-0-12-266542-4 NEWMAN, E. I. Applied Ecology & Environmental Management. Wiley-Blackwell, 2008. ISBN 978-0-470-69817-4 STALMACHOVÁ, B. Základy ekologické obnovy průmyslové krajiny. Ostrava: VŠB-TUO, 1996. 155 s. ISBN 80-7078-375-3

Doporučená literatura:

FULBRIGHT, T. a D. G. HEWITT. Wildlife Science: Linking Ecological Theory and Management Applications. CRC Press, 2007 PIVNIČKA, P. Aplikovaná ekologie. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-0599-6 SPELLERBERG, I. F. Monitorování ekologických změn. Brno: EkoCentrum, 1995. ISBN 80-901855-2-5 SCHEFFER, M. Critical Transitions in Nature and Society. Princeton University Press, 2009. ISBN 978-0-691-12204-5

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

zpracování semestrální práce na dané téma ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování semestrální práce na dané téma.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Faktory adaptace organismů, abiotické a biotické faktory Význam fotosyntézy a produkční ekologie pro obnovu ekosystémů ovlivněných člověkem v průmyslové krajině Základní ekologické vazby: jedinec-druh-populace-společenstvo, ekosystém Biogenní složky v systémech: litosféra-pedosféra-hydrosféra-atmosféra-fytosféra-zoosféra-mikro-organosféra včetně antropického ovlivnění Přizpůsobení prostředí a přirozený výběr, trade-off princip, životní strategie v průmyslové krajině Proměnlivost prostředí, reakce na proměnlivé prostředí, sukcese Ekologická stabilita, význam biologické rozmanitosti pro obnovu krajiny Klasifikace ekosystémů s účastí člověka, problémy urbanizace, synantropizace a synurbanizace Reakce organismu na znečištění, formy odpovědí, homeostáza, stres Ekologické invaze

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.