546-0907/02 – Biologické metody zpracování nerostných surovin (BMNS)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity10
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Radmila KučerováGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Radmila Kučerová
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUC25 doc. Dr. Ing. Radmila Kučerová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je uvést studenty do disciplíny zabývající se problematikou biotechnologických procesů při úpravě nerostných surovin a odpadů. Předmět podává informace o produkci biologicky aktivních látek biotechnologickým způsobem, které se uplatňují zejména při ochraně životního prostředí. Zvláštní pozornost je věnována metodám a aplikacím v oblasti nerostných surovin. Získané znalosti jsou východiskem pro optimalizaci, měření a řízení bioprocesu.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Základní předpoklady a rysy metabolismu mikroorganismů, vymezení průmyslově využitelných typů bakterií, plísní a hub včetně jejich specifického členění (Thionové bakterie, kvasinky, silikátové bakterie atd.). Biochemická podstata a technologické principy biotechnologií při zpracování rud, nerudných surovin a vybraných tuhých odpadů. Součástí je aplikace biotechnologií při čištění odpadních vod, desulfurizace uhlí a při biodegradaci starých ekologických zátěží.

Povinná literatura:

FEČKO, P. a kol. Environmentální biotechnologie. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2004. ISBN 80-248-0700-9. Kušnierová, M., Fečko, P. Minerálne biotechnológie I. Ostrava: Vysoká škola báňská, 2001. 143 s. ISBN 80-248-0023-3. Luptáková, A., Kušnierová, M., Fečko, P. Minerálne biotechnológie II. Ostrava: Vysoká škola báňská, 2002. 143 s. ISBN 80-248-0114-0. KADUKOVÁ, J., VIRČÍKOVÁ, E. Minerálne biotechnologie III - biosorpcia kovov z roztokov. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0244-9. Fečko, P., Kušnierová, M., Sochorková, A., Praščáková, M., Ovčaří, P., Mucha, N., Janáková, I.: Biotechnológie v úprave uhlia. Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2008, ISBN 978-80-248-1701-9. ŠTĚRBOVÁ, G. Bakteriální loužení a jeho využití při získávání kovů. Ostrava : VŠB-TUO, 2003. 48 s. PEŤKOVÁ, K., Ľ. JURKOVIČ, H. VOJTKOVÁ. Bioremediačný potenciál baktérií v uvoľňovaní arzénu z pochovaných elektrárenských popolov. Ostrava : VŠB-TUO, 2016. 148 s. ISBN 978-80-248-3999-8. BROŽOVÁ, S. a kol. Možnosti recyklace vybraných materiálů. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2014. 99 s. ISBN 978-80-7204-880-9.

Doporučená literatura:

KLABAN, Vladimír. Svět mikrobů; ilustrovaný lexikon mikrobiologie životního prostředí. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. ISBN 80-7041-687-4. S. 416. KRIŠTOFOVÁ, D. Recyklace neželezných kovů. Ostrava : VŠB - TUO, 2003. 57 s. ISBN 80-248-0485-9. LEDEREROVÁ, J. a kol. Biokorozní vlivy na stavební díla. Praha : Silikátový svaz, 2009. 273 s. ISBN 978-80-86821-50-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Individuální konzultace. Ústní zkouška.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Individuální. Dle tématu disertační práce doktoranda.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku