546-0908/01 – Biologické čištění odpadních vod (BČOV)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity10
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Miroslav KynclGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1996/1997Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KYN43 prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 20+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0
distanční Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Prohloubit znalosti biologických a biochemických procesů čištění odpadních vod. Objasnění biochemických a mikrobiologických principů čištění odpadních vod včetně odstraňování nutrientů dusíku a fosforu. Využití aerobních a anaerobních procesů při čištění městských odpadních vod a zpracování kalů. Zvládnutí problematiky aktivačního procesu včetně jeho modifikací a seznámení se základními principy populační dynamiky aktivovaného kalu.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Seznámení s teoretickými předpoklady a podstatou biologickéh (biochemického) čištění některých průmyslových odpadních vod a vod komunálních. Součástí je i studium vlivu technologických parametrů na kinetiku odbourávání organické zátěže odpadních vod aerobními a anaerobními procesy. V návaznosti na technologické principy biologických procesů čištění vod jsou vysvětleny funkce, konstrukce a dosahované parametry příslušných technologických strojů a zařízení, určených k čištění vod i odvodňování a zpravování vodárenských a čistírenských kalů.

Povinná literatura:

Dohányos M., Koller J., Strnadová N.: Čištění odpadních vod, VŠCHT Praha, 2007, ISBN 978-80-7080-619-1 Chudoba J., Dohányos M., Wanner J.: Biologické čištění odpadních vod, SNTL 1991 Malý J., Hlavínek D. : Čištění průmyslových odpadních vod, NOEL 2000, Brno 1996 Dohányos a kol.: Anaerobní čistírenské technologie, NOEL 2000 s.r.o. Brno 1998, ISBN 80-86020-19-3 Water treatment handbook, France: Degremont, 2007 vol.1. 785 p. ISBN 978-2-74030-0970-0 Seviour, R., : Microbial Ekology of Activated Sludge, London IWA Publishing 2009, ISBN 9781843390329

Doporučená literatura:

Hlavínek, P., Mičín J., Prax, P.: Stokování a čištění odpadních vod, Skriptum VUT Brno, CERM 2003, ISBN 80-214-25350

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Individuální konzultace.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Teoretické předpoklady a podstata biologického (biochemického) čištění některých průmyslových odpadních vod a vod komunálních. 2. Studium vlivu technologických parametrů na kinetiku odbourávání organické zátěže odpadních vod aerobními a anaerobními procesy. 3. Biologické procesy čištění vod - funkce, konstrukce a dosahované parametry příslušných technologických strojů a zařízení, určených k čištění vod i odvodňování a zpravování vodárenských a čistírenských kalů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.