546-0909/02 – Flokulace a selektivní flokulace (FaSF)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HEV01 prof. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.
VID30 prof. Ing. Jiří Vidlář, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalosti prokazované po ukončení předmětu: znalosti o fyzikálně-chemických a hydrodynamických vlastnostech koloidních disperzí a z teorie agregačních procesů. Dovednosti prokazované po ukončení předmětu: studenti jsou schopni navrhnout a použít vhodné druhy koagulačních a flokulačních činidel pro konkrétní aplikaci, je jim dobře znám mechanizmus flokulace a kinetika flokulace.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Cílem předmětu je rozšířit teoretické i aplikované poznání v oblasti technologie úpravy velmi jemných částic a kalů. Studium je zaměřeno na teoretickou podstatu a praktické aspekty flokulace monominerálních a polykomponentních suspenzí a na studium mechanismů působení jednotlivých koagulačních a flokulačních reagencií. Aplikační část se dotýká studia technologických možností využití selektivní flokulace užitkových složek při úpravě jemnozrnných nerostných surovin s přihléhnutím k technologii komplexního zpracování surovin.

Povinná literatura:

[1] BRATBY, J. Coagulation and flocculation in water and wastewater treatment. London: IWA Publishing, 2006. 407 s. ISBN 1-843391-06-6. [2] BACHE, D. H., GREGORY, R. Flock in Water Treatment. London: IWA Publishing, 2007. 297 s. ISBN 978-1-84339-063-3. [3] KINTISZEWA, A., STOJEV, S. Flokulacja selektywna. Katowice: Śląsk, 1987. 103 s., ISBN 83-216-0637-7.

Doporučená literatura:

Aktuální odborné domácí a zahraniční publikace.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Individuální konzultace ke studované problematice. Ústní zkouška s písemnou přípravou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium zahraniční literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Fyzikálně - chemické vlastnosti zdispergovaných suspenzí. Elektrokinetické vlastnosti suspenzií, elektrokinetický potenciál, stabilita suspenzí, monominerální a polyminerální suspenze, dispergce suspenzí, dispergační činidla, možnosti zvýšení stability suspenzí. 2. Flokulační činidla. Rozdelení, slektivní vlastnosti flokulantů, mechanizmus adsorpce flokulantů. 3. Mechanizmus flokulace, kinetika flokulace, aktivátory, depresory,modifikátory v selektivní flokulaci, fyzikální parametry selektivní flokulace. 4. Parametry ovlivňující průběh flokulace a selektivní flokulace. 5. Praktické uplatnení selektivní flokulace. 6. Stadiální flokulace, kombinace selektivní flokulace s dalšími úpravnickými postupy, praktické uplatnění selektivní flokulace.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.