546-0910/01 – Technologie zpracování nerostných surovin (TZNS)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Peter Fečko, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1996/1997Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FEC40 prof. Ing. Peter Fečko, CSc.
VID30 prof. Ing. Jiří Vidlář, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 20+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0
distanční Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem daného předmětu je rozšíření vědomostí studentů v oblasti úpravy nerostných surovin. Budou se specifikovat na jednotlivé technologie úpravy a rozdružování nerostných surovin a následné hodnocení těchto procesů. Na základě získaných informací se budou studenti snadno orientovat v problematice úpravy a rozdružování uhlí, rud, nerudných surovin, kameniva a silikátů na základě požadavků odběratelů.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Předmět je zaměřen na prvotní, resp. rozšířenou orientaci doktoranda v technologických procesech úpravy a zpracování surovin. Obsahuje metodiku hodnocení upravitelnosti nerostných surovin a jednotlivých způsobů úpravy, resp. zpracování surovin do komerčních produktů. Teoretická podstata zdrobňovacích, třídících a separačních procesů a technologická schémata typových postupů úpravy koksovatelného a energetického uhlí, rud, nerudných surovin a kameniva. Součástí jsou také základy technologie silikátů.

Povinná literatura:

ZÁVADA, J., BOUCHAL, T. Chemické metody zpracování nerostných surovin a odpadů. Skripta, VŠB-TUO. 2010. ISBN 978-80-248-2356-0. Fečko, P., Kušnierová, M., Sochorková, A., Praščáková, M., Ovčaří, P., Mucha, N., Janáková, I.: Biotechnologie v úprave uhlia. VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ediční středisko VŠB-TUO, Ostrava 2008, ISBN 978-80-248-1701-9 Sedláčková, V., Sedláček, P.: Přípravné procesy. VŠB - Technická univerzita, Ostrava 2004, 114 stran, ISBN: 8024805820 Palas, M.: Nerostné suroviny první poloviny 21. století- současný stav, problémy a perspektivy. Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century. VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2003, ISBN: 80-248-0492-1 Nováček, J.: Technologie úpravy uhlí, I. skripta, HGF VŠB-TUO, 2000, 129 s. Nováček, J.: Technologie úpravy uhlí II, skripta, HGF VŠB-TUO, 2000, 127 s. Kmeť, S.: Flotácia. Alfa, Bratislava, 1992, ISBN 8/0-05-00971-2 Kozák,J.-Botula,J.: Úpravnická technologická analýza, skripta VŠB Ostrva,1991. Vidlář,J.-Hodek,O.: Základy úpravy užitkových surovin, I. A II. Díl, VŠB Ostrva, Most 1984

Doporučená literatura:

Fečko, P., Kušnierová, M., Čablík, V., Pečtová, I.: Environmental biotechnology. VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ediční středisko VŠB-TUO, Ostrava 2006, ISBN 80-248-1090-5 Štofko, M., Štofková, M.: Neželezné kovy. Monografie, Košice 2000. ISBN 80-7099-527-0

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

...................................................................

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.