546-0910/02 – Technologie zpracování nerostných surovin (TZNS)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOT40 doc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.
CAB72 prof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem daného předmětu je rozšíření vědomostí studentů v oblasti úpravy nerostných surovin. Budou se specifikovat na jednotlivé technologie úpravy a rozdružování nerostných surovin a následné hodnocení těchto procesů. Na základě získaných informací se budou studenti snadno orientovat v problematice úpravy a rozdružování uhlí, rud, nerudných surovin, kameniva a silikátů na základě požadavků odběratelů.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Předmět je zaměřen na prvotní, resp. rozšířenou orientaci doktoranda v technologických procesech úpravy a zpracování surovin. Obsahuje metodiku hodnocení upravitelnosti nerostných surovin a jednotlivých způsobů úpravy, resp. zpracování surovin do komerčních produktů. Teoretická podstata zdrobňovacích, třídících a separačních procesů a technologická schémata typových postupů úpravy koksovatelného a energetického uhlí, rud, nerudných surovin a kameniva. Součástí jsou také základy technologie silikátů.

Povinná literatura:

ZÁVADA, J., BOUCHAL, T. Chemické metody zpracování nerostných surovin a odpadů. Skripta, VŠB-TUO. 2010. ISBN 978-80-248-2356-0. Fečko, P., Kušnierová, M., Sochorková, A., Praščáková, M., Ovčaří, P., Mucha, N., Janáková, I.: Biotechnologie v úprave uhlia. VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ediční středisko VŠB-TUO, Ostrava 2008, ISBN 978-80-248-1701-9 Sedláčková, V., Sedláček, P.: Přípravné procesy. VŠB - Technická univerzita, Ostrava 2004, 114 stran, ISBN: 8024805820 Palas, M.: Nerostné suroviny první poloviny 21. století- současný stav, problémy a perspektivy. Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century. VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2003, ISBN: 80-248-0492-1 Nováček, J.: Technologie úpravy uhlí, I. skripta, HGF VŠB-TUO, 2000, 129 s. Nováček, J.: Technologie úpravy uhlí II, skripta, HGF VŠB-TUO, 2000, 127 s. Kmeť, S.: Flotácia. Alfa, Bratislava, 1992, ISBN 8/0-05-00971-2 Kozák,J.-Botula,J.: Úpravnická technologická analýza, skripta VŠB Ostrva,1991. Vidlář,J.-Hodek,O.: Základy úpravy užitkových surovin, I. A II. Díl, VŠB Ostrva, Most 1984

Doporučená literatura:

Fečko, P., Kušnierová, M., Čablík, V., Pečtová, I.: Environmental biotechnology. VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ediční středisko VŠB-TUO, Ostrava 2006, ISBN 80-248-1090-5 Štofko, M., Štofková, M.: Neželezné kovy. Monografie, Košice 2000. ISBN 80-7099-527-0

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Studenti musí prokázat samostatnost, iniciativu a vlastní kreativitu ve vyučovacích hodinách a během konzultací.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úpravnictví a jeho význam 2. Úprava suroviny před rozdružovacími procesy 3. Zrnitostní složení suroviny – třídění a hodnotící postupy 4. Gravitační metody rozdružování 5. Magnetické metody rozdružování 6. Elektrostatické metody rozdružování 7. Flotace 8. Flokulace a koagulace 9. Hydrometalurgické metody zpracování 10. Hodnocení technologických postupů úpravy

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.