546-0911/01 – Coal Treatment Technologies (TechUprUhl)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits10
Subject guarantordoc. Dr. Ing. František TichánekSubject version guarantordoc. Dr. Ing. František Tichánek
Study levelpostgraduateRequirementOptional
YearSemesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1996/1997Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
TIH50 doc. Dr. Ing. František Tichánek
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 0+0
Combined Credit and Examination 0+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

..........................................................................

Teaching methods

Lectures

Summary

Studium efektivních postupů úpravy surového černého koskovatelného, energetického i hnědého uhlí při zvýšených nárocích na úpravu jemného zrna. Důraz je kladen na studium teoretických předpokladů jednotlivých způsobů úpravy uhlí, likvidaci, resp. využití odpadních produktů dané úpravy. Součástí náplně je vývoj nových konstrukcí strojů a zařízení pro úpravu uhlí a jejich řazení do technologických schémat.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

.......................................................

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (P2102) Mineral Raw Materials (2102V009) Processing P Czech Ostrava Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner