546-0917/01 – Ochrana vod (OV)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity10
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Radmila KučerováGarant verze předmětuIng. Pavel Valerián
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1996/1997Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VAL02 Ing. Pavel Valerián
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 20+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0
distanční Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Náplní předmětu je definovat problematiku ochrany vod jako veřejného (společného) majetku ve spojitosti s podmínkami života i jako budoucí strategické suroviny. Studenti se seznámí s cílevědomým a komplexním systémem činnosti k ochraně jakosti, množství i hygienické nezávadnosti vod a hydrosféry. Předmět popisuje hlavní zásady, možnosti a způsoby řešení technické, organizační, legislativní a správní problematiky ochrany vod. Charakterizuje výchovu (osvětu) a ekonomické nástroje - jejich vývoj a vzájemné vazby. Podává výklad současné právní úpravy, předpokládané změny a problémy.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Povinná literatura:

PITTER, P. Hydrochemie.Praha : VŠCHT, 2015. 792 s. ISBN 978-80-7080-928-0. HLAVÍNEK, P., J. ŘÍHA. Jakost vody v povodí. Brno : VUT, 2004. 209 s. ISBN 80-214-2815-5. HLAVÍNEK, P., J. MIČÍN, P. PRAX. Stokování a čištění odpadních vod. Brno : NOEL 2000 s.r.o., 2001. 251 s. ISBN 80-86020-30-4. BINNIE, Ch., M. KIMBER. Basic water treatment. London : Thomas Telford, 2009. 318 s. ISBN 978-0-7277-3608-6.

Doporučená literatura:

KŘIVÁNEK, J. Drobné vodní toky. Praha : Consult, 2014. 295 s. ISBN 978-80-905159-0-1. KUČEROVÁ, R., P. Fečko, B. Lyčková. Úprava a čištění vody. Ostrava : VŠB – TUO, 2011. 108 s. ISBN 978-80-248-2389-8. Legislativa v oblasti vodního hospodářství. CHEREMISINOFF, N. P. Handbook of water and wastewater treatment technologies. Boston : Butterworth-Heinemann, 2002. 636 s. ISBN 0-75067498-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.