546-0917/02 – Ochrana vod (OV)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity10
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Radmila KučerováGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Radmila Kučerová
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUC25 doc. Dr. Ing. Radmila Kučerová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Náplní předmětu je definovat problematiku ochrany vod jako veřejného (společného) majetku ve spojitosti s podmínkami života i jako budoucí strategické suroviny. Studenti se seznámí s cílevědomým a komplexním systémem činnosti k ochraně jakosti, množství i hygienické nezávadnosti vod a hydrosféry. Předmět popisuje hlavní zásady, možnosti a způsoby řešení technické, organizační, legislativní a správní problematiky ochrany vod. Charakterizuje výchovu (osvětu) a ekonomické nástroje - jejich vývoj a vzájemné vazby. Podává výklad současné právní úpravy, předpokládané změny a problémy.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Povinná literatura:

PITTER, P. Hydrochemie.Praha : VŠCHT, 2015. 792 s. ISBN 978-80-7080-928-0. HLAVÍNEK, P., J. ŘÍHA. Jakost vody v povodí. Brno : VUT, 2004. 209 s. ISBN 80-214-2815-5. HLAVÍNEK, P., J. MIČÍN, P. PRAX. Stokování a čištění odpadních vod. Brno : NOEL 2000 s.r.o., 2001. 251 s. ISBN 80-86020-30-4. BINNIE, Ch., M. KIMBER. Basic water treatment. London : Thomas Telford, 2009. 318 s. ISBN 978-0-7277-3608-6.

Doporučená literatura:

KŘIVÁNEK, J. Drobné vodní toky. Praha : Consult, 2014. 295 s. ISBN 978-80-905159-0-1. KUČEROVÁ, R., P. Fečko, B. Lyčková. Úprava a čištění vody. Ostrava : VŠB – TUO, 2011. 108 s. ISBN 978-80-248-2389-8. Legislativa v oblasti vodního hospodářství. CHEREMISINOFF, N. P. Handbook of water and wastewater treatment technologies. Boston : Butterworth-Heinemann, 2002. 636 s. ISBN 0-75067498-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Individuální konzultace. Ústní zkouška.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Účel a význam ochrany vod. 2. Projekty na ochranu vod. 3. Právní vymezení problematiky ochrany vod v ČR. 4. Právní vymezení problematiky ochrany vod v EU. 5. Hydrologická situace ČR. 6. Zásobování vodou ve světě. 7. Nakládání s vodami, odvádění a zneškodňování odpadních vod. 8. Nakládání s nebezpečnými látkami. 9. Charakteristika vodních zdrojů. 10. Indikátory ekologického znečištění vod. 11. Mikrobiální aktivita. Požadavky na pitnou vodu a vody pro koupání. 12. Problematika eutrofizace, kvalita vody, nápravná opatření. 13. Mikrobiologické vyšetřování vod. 14. Ochranná pásma. Citlivé a zranitelné oblasti. 15. Ekologické aspekty přirozené akumulace vod. Monitoring zdrojů. 16. Ochrana před povodněmi, zhodnocení rizik. 17. Nástroje ochrany vod. 18. Vodoprávní řízení, vodoprávní evidence. 19. Sankce na úseku ochrany vod. 20. Plánování v oblasti vod.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3904) Inženýrská ekologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3904) Inženýrská ekologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2017/2018 zimní
2015/2016 letní
2015/2016 zimní
2014/2015 letní