546-0929/02 – Technologie zneškodňování odpadů (TZO)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMT, HGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CAB72 prof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámení s novými technologiemi zpracování a zneškodňování odpadů

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Předmět je zaměřen na prohloubení znalostí studentů získané v předchozím studiu v technologické oblasti zaměřené na zpracování odpadních a druhotných materiálů. Podává komplexní pohled na jednotlivé technologie pro materiálové a energetické využití odpadů. V oblasti materiálového využití jsou podrobněji probírány postupy založené na principu regenerace odpadních látek, případně jejich recyklace. V rámci energetického využití je pozornost zaměřena na základní metody, zejména: a) spalování odpadů s výrobou elektrické energie a tepla b) pyrolýzu odpadů s využitím vznikajícího syntetického plynu c) zplyňování odpadů za tepla rovněž zaměřené na využití syntetického plynu d)zplyňování odpadů cestou anaerobního zpracování (zplyňování za „studena“) s energetickým využitím vznikajícího bioplynu. Další probírané technologie zpracování odpadů je pak možno zařadit do kategorie zneškodňování/odstraňování, kam patří spalování odpadů bez využití nebo s nízkým využitím energie, plasmové procesy a skládkování odpadů (trvalé uložení do země nebo na zemi). V nezbytném rozsahu je pozornost věnována i souvisejícím legislativním předpisům.

Povinná literatura:

1. KURAŠ, M. Odpady, jejich využití a zneškodňování. Praha: Český ekologický ústav, 1994 – 241 s. : il. ISBN 80-85087-32-4. 2. FEČKO, P. Netradiční způsoby úpravy černouhelných kalů 2. vyd.. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2001 - 149 s. : il. 3. JUCHELKOVÁ, D. Odpady, vedlejší produkty a nakládání s nimi. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005, 98 s. : il. 4. KRET, J. Recyklace odpadů hutnictví železa. Skripta VŠB – TU Ostrava, 2003, 91 s. 5. LYČKOVÁ, B., a kol. Zpracování kalů. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009 - 87 s. 6. OBROUČKA, K. Termické odstraňování a energetické využívání odpadů. 1. vyd. Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2001. 140 s. : il. ISBN 80-248-0009-8. 7. 3. ALTMAN, V. Odpadové hospodářství. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 1996 – 89 s. : il. ISBN 80-7078-372-9.

Doporučená literatura:

1. HEGBERG, B. Mixed plastics recycling technology. Hardbound, 217 pages, publication date: DEC- 1992. 2. Odpady : Odpadové hospodářství, ekonomika životního prostředí. ECONOMIA a. s. 1996- , roč. 1,č. 1- . Praha : ECONOMIA a. s., 1996- . 1x měsíčně. Dostupný z WWW: . 3. Odpadové fórum : Odborný měsíčník o odpadech a druhotných surovinách. České ekologické manažerské centrum . 2000-, roč. 1, č. 1- . Praha : CEMC, 2000- . 1 x měsíčně. Dostupný z WWW:. 4.ALTMAN, V., RŮŽIČKA M. Technologie a technika skládkového hospodářství. Ostrava : VŠB – Technická univerzita Ostrava, 1996 - 82 s. : il. 5. FEČKO, P. Malý česko-anglický a anglicko-český úpravnický slovník. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1997, 57 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Individuální konzultace ke studované problematice. Ústní zkouška s písemnou přípravou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium zahraniční literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět je zaměřen na prohloubení znalostí studentů získané v předchozím studiu v technologické oblasti zaměřené na zpracování odpadních a druhotných materiálů. Podává komplexní pohled na jednotlivé technologie pro materiálové a energetické využití odpadů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2002/2003 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P3909) Procesní inženýrství (3909V003) Procesní inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2024/2025 (P3909) Procesní inženýrství (3909V003) Procesní inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P3909) Procesní inženýrství (3909V003) Procesní inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P3909) Procesní inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P3909) Procesní inženýrství (3909V003) Procesní inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P3909) Procesní inženýrství (3909V003) Procesní inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3909) Procesní inženýrství (3909V003) Procesní inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3909) Procesní inženýrství (3909V003) Procesní inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3909) Procesní inženýrství (3909V003) Procesní inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3909) Procesní inženýrství (3909V003) Procesní inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3909) Procesní inženýrství (3909V003) Procesní inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3909) Procesní inženýrství (3909V003) Procesní inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3909) Procesní inženýrství (3909V003) Procesní inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3909) Procesní inženýrství (3909V003) Procesní inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3909) Procesní inženýrství (3909V003) Procesní inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3909) Procesní inženýrství (3909V003) Procesní inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3909) Procesní inženýrství (3909V003) Procesní inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3909) Procesní inženýrství (3909V003) Procesní inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3909) Procesní inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3909) Procesní inženýrství (3909V003) Procesní inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3909) Procesní inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3909) Procesní inženýrství (3909V003) Procesní inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3909) Procesní inženýrství (3909V003) Procesní inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3909) Procesní inženýrství (3909V003) Procesní inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3909) Procesní inženýrství (3909V003) Procesní inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3909) Procesní inženýrství (3909V003) Procesní inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 letní
2017/2018 letní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní