546-0930/02 – Environmentální ekonomie (EE)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity10
Garant předmětuIng. Marcella Šimíčková, CSc.Garant verze předmětuIng. Marcella Šimíčková, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
S1I48 Ing. Marcella Šimíčková, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu studenti budou schopni: • vysvětlit teoretickou podstatu ekonomických nástrojů environmentální politiky, problémy jejich aplikace v praxi, • zdůvodnit jejich výhody ve srovnání s nástroji kvantitativní regulace, • sumarizovat kritéria a metody pro rozhodování o optimálním využívání základních funkcí životního prostředí, • vymezit problémy/limity aplikace metod optimalizace, • objasnit podstatu koncepce udržitelného rozvoje a vzájemně vztahy environmentálního, sociálního a ekonomického rozvoje, • vymezit pozitivní a negativní dopady globalizace na životní prostředí a udržitelný rozvoj. • vymezit limity environmentální ekonomie a alternativní přístupy k problematice využívání přírodních zdrojů a udržitelného rozvoje

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Ekonomické aspekty znehodnocování životního prostředí. Podstata, příčiny vzniku a negativní dopady existence externalit. Metody a nástroje internalizace nákladů (externalit) a optimalizace znečištění. Kritéria efektivnosti a rozhodovací metody. Oceňování kvality prostředí a jeho změn jako předpoklad hodnocení efektivnosti opatření na ochranu životního prostředí. Oceňování přírodních zdrojů, cíle a kritéria optimálního využívání přírodních zdrojů obnovitelných a neobnovitelných. Faktory působící na dynamiku čerpání přírodních zdrojů. Příčiny a důsledky globalizace environmentálních problémů. Koncepce udržitelného rozvoje a jeho měření. Alternativní přístupy ke globální kooperaci v oblasti životního prostředí (teorie a praxe).

Povinná literatura:

MALINOVSKÝ, J. a kol. (2013) Regionální a environmentální ekonomie. Kde, co, jak a pro koho udržitelně, SOET, vol. 8. Ostrava: VSB-TU Ostrava. ISBN 978-80-248-3161-9. SLAVÍKOVÁ, L., VEJCHODSKÁ, E., SLAVÍK,, J.(2012) Ekonomie životního prostředí - teorie a politika, Praha: Alfa Nakladatelství. ISBN 978-80-87197-45-5. ANDERSON, D.A. (2010) Environmental Economics and Natural Resource Management. 3rd ed. London: Routledge. ISBN 978-0-415-77905-0. DALY, H. E., FARLEY, J. (2004). Ecological economics: Principles and appli-cations. Island Press: Washington. HARRIS, J. M. (2006) Environmental and Natural Resource Economics: A Contemporary Approach. 2nd Edition. Boston:Houghton Mifflin. KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, T. et al. (2010). From Government to Governance? New Governance for Water and Biodiversity in an Enlarged Europe. Praha: Alfa Nakladatelství, 2010.

Doporučená literatura:

ŠIMÍČKOVÁ, M. DRASTICHOVÁ, M. (2013) Ekonomie udržitelnosti – alternativní přístupy a perspektivy. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, EkF, SAEI 2013, vol. 21. ISBN 978-80-248-3286-9. DALY, H. E., COBB, J. B. (1994). For the common good. Redirecting the economy towards community, the environment and a sustainable future. London: Green Print. LOMBORG, B.(2001). The Skeptical Environmentalist. Measuring the Real State of the World. Cambridge University Press. Tietenberg, T.H.: Environmental Economics and Policy. 4th Edition. Addison Weasley 2003. Tietenberg, T.H.: Environmental and Natural Ressource Economics. Addison Weasley 2005.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Diskuze k jednotlivým tématům.

E-learning

není zaveden

Další požadavky na studenta

studium nejnovějších doporučených článků/publikací diskuze jednotlivých témat

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Ekonomické aspekty znehodnocování životního prostředí. • Metody a nástroje internalizace nákladů a optimalizace znečištění. • Oceňování kvality prostředí a jeho změn jako předpoklad hodnocení efektivnosti a rozhodování o alokaci zdrojů v této oblasti. • Kritéria efektivnosti a rozhodovací metody. • Oceňování přírodních zdrojů, cíle a kritéria optimálního využívání přírodních zdrojů obnovitelných a neobnovitelných. • Faktory působící na dynamiku čerpání přírodních zdrojů. • Příčiny a důsledky globalizace environmentálních problémů. • Koncepce udržitelného rozvoje a vzájemně vztahy environmentálního, sociálního a ekonomického rozvoje. • Alternativní přístupy ke globální kooperaci v oblasti životního prostředí (teorie a praxe).

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2002/2003 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.