546-0932/01 – Krajinné plánování (KrajplanD)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STA35 doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 20+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0
distanční Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

cíle, metody a postupy krajinného plánování

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět je určen pro doktorandy zabývající se problematikou struktury a funkcí krajinných složek a zahrnuje: Mapování aktuálního stavu krajiny, současné postupy a metody. Lesní a mimolesní krajinná zeleň. Základy dendrologie. Metodologie krajinného plánování, ochrana přírody a krajiny, krajinný ráz a krajinný obraz. Pozemkové úpravy.

Povinná literatura:

Culek, M. (1996): Biogeografické členění ČR 1. Enigma, Praha. Dumbrovský, M. et al. (2000): Metodický návod pro pozemkové úpravy a související informace. VÚMOP, Praha. Forman, R.T.T., Godron,M. (1986): Landscape ecology. Wiley and Sons. New York, 1994 přeloženo do čj. GREMLICA, T. (2006): Přehled environmentálního práva ES, právní úpravy a technických norem v oblasti ochrany životního prostředí : příručka meziresortní pracovní skupiny pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu. Ministerstvo životního prostředí, Praha, 2006. 464 s. ISBN 80-7112-381-5 Löw, J., Míchal, I. (2003): Krajinný ráz. Lesnická práce, Praha. Míchal, I. (1994): Ekologická stabilita. Veronica, Brno. Petříček, V., Míchal, I. (eds) (1999): Péče o chráněná území I, II. AOPK ČR, Praha. SÁDLO, J.: Biologie krajiny. Biotopy České republiky. Vesmír, Praha, 2000. 94 s.ISBN 80-85977-31-1 Sklenička, P. (2003): Základy krajinného plánování. Naděžda Skleničková, Praha.

Doporučená literatura:

KVĚT, R.. Duše krajiny: staré stezky v proměnách věků. Academia, Praha, 2003. 195 s., ISBN 80-200-1012-2 GOJDA, M.: Archeologie krajiny. Vývoj archetypů kulturní krajiny. Academia Praha, 2000. 238 s.ISBN 80-200-0780-6

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

konzultace

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět je určen pro doktorandy zabývající se problematikou struktury a funkcí krajinných složek a zahrnuje: Mapování aktuálního stavu krajiny, současné postupy a metody. Lesní a mimolesní krajinná zeleň. Základy dendrologie. Metodologie krajinného plánování, ochrana přírody a krajiny, krajinný ráz a krajinný obraz. Pozemkové úpravy.ÚSES. Obnova krajiny,revitalizace vodních toků apod.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P3646) Geodézie a kartografie P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P1701) Fyzika P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P2111) Hornictví P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P2110) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P3904) Inženýrská ekologie P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P2102) Nerostné suroviny P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví P čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.