546-0932/02 – Krajinné plánování (KrajplanD)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STA35 doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

cíle, metody a postupy krajinného plánování

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět je určen pro doktorandy zabývající se problematikou struktury a funkcí krajinných složek a zahrnuje: Mapování aktuálního stavu krajiny, současné postupy a metody. Lesní a mimolesní krajinná zeleň. Základy dendrologie. Metodologie krajinného plánování, ochrana přírody a krajiny, krajinný ráz a krajinný obraz. Pozemkové úpravy.

Povinná literatura:

Culek, M. (1996): Biogeografické členění ČR 1. Enigma, Praha. Dumbrovský, M. et al. (2000): Metodický návod pro pozemkové úpravy a související informace. VÚMOP, Praha. Forman, R.T.T., Godron,M. (1986): Landscape ecology. Wiley and Sons. New York, 1994 přeloženo do čj. GREMLICA, T. (2006): Přehled environmentálního práva ES, právní úpravy a technických norem v oblasti ochrany životního prostředí : příručka meziresortní pracovní skupiny pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu. Ministerstvo životního prostředí, Praha, 2006. 464 s. ISBN 80-7112-381-5 Löw, J., Míchal, I. (2003): Krajinný ráz. Lesnická práce, Praha. Míchal, I. (1994): Ekologická stabilita. Veronica, Brno. Petříček, V., Míchal, I. (eds) (1999): Péče o chráněná území I, II. AOPK ČR, Praha. SÁDLO, J.: Biologie krajiny. Biotopy České republiky. Vesmír, Praha, 2000. 94 s.ISBN 80-85977-31-1 Sklenička, P. (2003): Základy krajinného plánování. Naděžda Skleničková, Praha.

Doporučená literatura:

KVĚT, R.. Duše krajiny: staré stezky v proměnách věků. Academia, Praha, 2003. 195 s., ISBN 80-200-1012-2 GOJDA, M.: Archeologie krajiny. Vývoj archetypů kulturní krajiny. Academia Praha, 2000. 238 s.ISBN 80-200-0780-6

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

konzultace

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování rešerše na dané téma.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět je určen pro doktorandy zabývající se problematikou struktury a funkcí krajinných složek a zahrnuje: Mapování aktuálního stavu krajiny, současné postupy a metody. Lesní a mimolesní krajinná zeleň. Základy dendrologie. Metodologie krajinného plánování, ochrana přírody a krajiny, krajinný ráz a krajinný obraz. Pozemkové úpravy.ÚSES. Obnova krajiny,revitalizace vodních toků apod.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2002/2003 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku