546-0934/01 – Ochrana a remediace půd (OREP)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUP73 doc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studium vyučovacího předmětu Ochrana a remediace půd je koncipováno jako aplikovaná vědní disciplína při ochraně a tvorbě životního prostředí v průmyslu. Student je po jeho absolvování schopen: - charakterizovat půdu z fyzikálního, chemického, fyzikálně-chemického, biochemického a biologického hlediska; - řešit vybrané problémy spojené s využíváním, degradací, ochranou a remediací půd.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři
Terénní práce

Anotace

Předmět je zaměřen na problematiku využívání, degradace, ochrany a remediace půd v industriálním prostředí v návaznosti na základní znalosti, získané v předchozích stupních studia. V rámci studia jsou v návaznosti na téma disertační práce řešeny otázky týkající se legislativního zabezpečení ochrany půdy, přítomnosti rizikových prvků a perzistentních organických polutantů v půdách, degradace půdy (fyzikální, fyzikálně-chemické, chemické, biologické a environmentální) a možnosti nápravných opatření pro technogenní půdy z prostředí starých environmentálních zátěží, především z prostředí zatížených těžbou a průmyslovou činností. Zvláštní pozornost je věnována půdním substrátům odvalů, odkališť a dalších deponií po těžbě a zpracování rud.

Povinná literatura:

REJŠEK, K. a R. VÁCHA. Nauka o půdě. Olomouc: Agriprint, 2018. 527 s. ISBN 978-80-87091-82-1 BIČÍK, I. a kol. Půda v České republice. Praha: Consult, 2009. 255 s. ISBN 80-903482-4-6 RANDALL, J. E. Soil Protection and Soil Improvement. London: Forgotten Books, 2018. 104 s. ISBN 978-0-3425-2825-7 BLANCO, H. a R. LAL. Principles of Soil Conservation and Management. Springer, 2017. 617 s. ISBN 978-1-4020-8708-0

Doporučená literatura:

ŠIMEK, M. Živá půda. Praha: Academia, 2019. 796 p. ISBN 978-80-200-2976-8 KUTÍLEK, M. Půda planety Země. Praha: Dokořán, 2012. 199 s. ISBN 978-80-7363-212-0 OTTEN, A. a kol. In Situ Soil Remediation. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1997. 116 s. ISBN 978-94-010-6359-3 WHITE, R. E. Principles and Practice of Soil Science The Soil As a Natural Resource. Maldon: Wiley-Blackwell, 2009. 376 s. ISBN 978-0-632-06455-7

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Účast na konzultacích k zadaným tématům dle zaměření disertační práce. Studium předmětu je zakončeno zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium doporučené literatury. Ústní zkouška prověřující znalosti v rozsahu uvedené odborné literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Současné pojetí půdy a její charakteristika, významné vlastnosti Fyzikální, chemický, fyzikálně-chemický, biochemický a biologický pohled na půdu Pedogenetické faktory a procesy v půdě Rizikové prvky a perzistentní organické polutanty v půdách Fyzikální a fyzikálně chemická degradace půdy Chemická a biologická degradace půdy v industriálním prostředí Environmentální degradace půdy Kontaminace půd průmyslem, těžbou a zpracováním nerostných surovin Metody dekontaminace půd Legislativní aspekty ochrany půd

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.