546-0940/01 – Instrumentální metody chemické analýzy (IMCH)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity10
Garant předmětudoc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Konstantin Raclavský, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1996/1997Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
RAC34 prof. Ing. Konstantin Raclavský, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 20+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0
distanční Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je rozšířit teoretické znalosti a praktické využití vybraných instrumentálních metod chemické analýzy nerostných surovin, produktů úpravy a zpracování environmentálního materiálu. ZNALOSTI PROKÁZANÉ PO UKONČENÍ PŘEDMĚTU: Získání rozšíření základních poznatků nejen o vzorkování v souvislosti s jeho podílem na celkové nejistotě prováděné analýzy, ale i z moderních pokročilých instrumentálních metod chemické analýzy. Budou schopni porozumět použití analytických reakcí při analýze; zvolit správný způsob zpracování vzorků; charakterizovat parametry důležité u instrumentálních metod; porovnat možnosti klasických, elektrochemických, spektrofotometrických a separačních metod; získat představu o praktickém použití metod. Prohloubí se tak jejich připravenost pro samostatné řešení analytických problémů vybranými instrumentálními metodami při řešení své disertační práce a následně v běžné analytické praxi. DOVEDNOSTI PROKÁZANÉ PO UKONČENÍ PŘEDMĚTU: Získání kompetence pracovat v analytické laboratoři, schopnost vyvíjet základní metody analýzy, prezentace a vyhodnocení výsledků, osvojení si správné zásady práce v laboratoři. Budou schopni tvořivým způsobem zvolit optimální metodu pro řešení konkrétních analytických problémů analytické praxe.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Předmět je zaměřen na moderní pokročilé analytické techniky, s kterými se může student setkat při řešení své disertační práce a které jsou běžně využívány v kontrolních i vývojových analytických laboratořích. Cílem je rozšíření a doplnění základních znalostí instrumentálních metod chemické analýzy nerostných surovin, produktů úpravy a zpracování environmentálních materiálů. Důraz je kladen na porozumění principů, technického vybavení a využití metod elektrochemických, separačních i optických.

Povinná literatura:

MELOUN M. a J. MILITKÝ. Kompendium statistického zpracování dat, Academia Praha 2002 (1. vydání), Academia Praha 2006 (2. vydání), Karolinum Praha 2013 (3. vydání). 985 s. Dostupné z: https://meloun.upce.cz/docs/books/kompendium.pdf. PERTILE E., V. ČABLÍK. Instrumentální metody analýzy, ČSVTS VŠB TUO, 2006, 238 s. ISBN 80-248-1049-2. PRAUS, P. a J. VONTOROVÁ. Analytická chemie II. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3734-5. PERTILE, E. Instrumental Methods of Analysis. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2017. ISBN 978-80-248-4124-3.

Doporučená literatura:

KŘÍŽEK, M. a J. ŠÍMA. Analytická chemie. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, 2015. ISBN 978-80-7394-486-5. JANOŠ, P. Čím se zabývá environmentální analytická chemie. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí, 2014. ISBN 978-80-7414-789-0. Analytical chemistry: a modern approach to analytical science. 2nd ed. Editor J.-M MERMET, editor M. OTTO, editor M. VALCÁRCEL. Weinheim: Wiley-VCH, c2004. ISBN 3527305904. PATNAIK P. Handbook of environmental analysis: chemical pollutants in the air, water, soil and solid wastes. 2nd ed., CRC Press, Boca Raton, 2011, 1- 824.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

........................................................

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.