546-0940/03 – Instrumentální metody chemické analýzy (IMCH)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity10
Garant předmětudoc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Konstantin Raclavský, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
RAC34 prof. Ing. Konstantin Raclavský, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je rozšířit teoretické znalosti a praktické využití vybraných instrumentálních metod chemické analýzy nerostných surovin, produktů úpravy a zpracování environmentálního materiálu. ZNALOSTI PROKÁZANÉ PO UKONČENÍ PŘEDMĚTU: Získání rozšíření základních poznatků nejen o vzorkování v souvislosti s jeho podílem na celkové nejistotě prováděné analýzy, ale i z moderních pokročilých instrumentálních metod chemické analýzy. Budou schopni porozumět použití analytických reakcí při analýze; zvolit správný způsob zpracování vzorků; charakterizovat parametry důležité u instrumentálních metod; porovnat možnosti klasických, elektrochemických, spektrofotometrických a separačních metod; získat představu o praktickém použití metod. Prohloubí se tak jejich připravenost pro samostatné řešení analytických problémů vybranými instrumentálními metodami při řešení své disertační práce a následně v běžné analytické praxi. DOVEDNOSTI PROKÁZANÉ PO UKONČENÍ PŘEDMĚTU: Získání kompetence pracovat v analytické laboratoři, schopnost vyvíjet základní metody analýzy, prezentace a vyhodnocení výsledků, osvojení si správné zásady práce v laboratoři. Budou schopni tvořivým způsobem zvolit optimální metodu pro řešení konkrétních analytických problémů analytické praxe.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Předmět je zaměřen na moderní pokročilé analytické techniky, s kterými se může student setkat při řešení své disertační práce a které jsou běžně využívány v kontrolních i vývojových analytických laboratořích. Cílem je rozšíření a doplnění základních znalostí instrumentálních metod chemické analýzy nerostných surovin, produktů úpravy a zpracování environmentálních materiálů. Důraz je kladen na porozumění principů, technického vybavení a využití metod elektrochemických, separačních i optických.

Povinná literatura:

MELOUN M. a J. MILITKÝ. Kompendium statistického zpracování dat, Academia Praha 2002 (1. vydání), Academia Praha 2006 (2. vydání), Karolinum Praha 2013 (3. vydání). 985 s. Dostupné z: https://meloun.upce.cz/docs/books/kompendium.pdf. PERTILE E., V. ČABLÍK. Instrumentální metody analýzy, ČSVTS VŠB TUO, 2006, 238 s. ISBN 80-248-1049-2. PRAUS, P. a J. VONTOROVÁ. Analytická chemie II. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3734-5. PERTILE, E. Instrumental Methods of Analysis. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2017. ISBN 978-80-248-4124-3.

Doporučená literatura:

KŘÍŽEK, M. a J. ŠÍMA. Analytická chemie. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, 2015. ISBN 978-80-7394-486-5. JANOŠ, P. Čím se zabývá environmentální analytická chemie. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí, 2014. ISBN 978-80-7414-789-0. Analytical chemistry: a modern approach to analytical science. 2nd ed. Editor J.-M MERMET, editor M. OTTO, editor M. VALCÁRCEL. Weinheim: Wiley-VCH, c2004. ISBN 3527305904. PATNAIK P. Handbook of environmental analysis: chemical pollutants in the air, water, soil and solid wastes. 2nd ed., CRC Press, Boca Raton, 2011, 1- 824.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxx prosím doplnit xxxxxxxxxxxxxxxx

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxx prosím doplnit xxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

xxxxxxxxxxxxxxxx prosím doplnit xxxxxxxxxxxxxxxx

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku