546-0942/01 – Hospodaření s vodou (HsV)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity0
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Miroslav KynclGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinný
RočníkSemestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1996/1997Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 20+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0
distanční Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu Hospodaření s vodou je doplnit a prohloubit znalosti v oblasti bilancování potřeb vody pro obyvatelstvo i ostatní odběratele, jímání a distribuci vody. Samostatně zvládnout problematiku navrhování a provozování vodárenských systémů jak místních tak i oblastních. Umět řešit hospodaření s vodou v rámci místních i skupinových vodovodů. Zvládat problematiku efektivního hospodaření s vodou v bilančně napjatých oblastech se zaměřením zejména na pitné vody.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Problematika oběhu vody v hydrosféře, možnosti zvyšování a udržení množství a jakosti vody ve zdrojích. Vodní a vodohospodářské bilance - zásobování obyvatelstva, průmyslu a zemědělských podniků vodou. Požadavky na jakost vody, metody stanovení, možnosti zajištění vody pro jednotlivé způsoby užití. Možnosti úspor a opětovného použití vody, vodohospodářské systémy. Hospodaření s vodou v průmyslových závodech, vztah k životnímu prostředí.

Povinná literatura:

Kriš, J. a kol.: Vodárenstvo I. Bratislava Slov. techn. univerzita 2006, 1. vyd. 816 s., ISBN 80-227-2426-2 Bém Jiří : Vodohospodářské inženýrství. Praha ČVUT 1990, 147 stran, ISBN 80-01-00314-0 Milerski R., Mičín J., Veselý J.: Vodohospodářské stavby. Brno CERM 2005, 164 stran, ISBN 80-214-2896-1 Kyncl M.: Hydrotechnická vybavenost. Ostrava VŠB-TU 2008, 126 stran, ISBN 978-80-248-1685-2

Doporučená literatura:

Havlík V., Marešová I.: Hydraulika 20, Praha ČVUT 2001, 245 s., ISBN 80-01-02355-9 Hlaváč J. at all: Vodárenství, VUT, elektronická učebnice, Brno 2005

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Individuální konzultace.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Bilancování potřeb vody pro obyvatelstvo i ostatní odběratele, jímání a distribuci vody. 2. Navrhování a provozování vodárenských systémů jak místních tak i oblastních. 3. Hospodaření s vodou v rámci místních i skupinových vodovodů. 4. Problematika oběhu vody v hydrosféře. 5. Možnosti zvyšování a udržení množství a jakosti vody ve zdrojích. 6. Vodní a vodohospodářské bilance - zásobování obyvatelstva, průmyslu a zemědělských podniků vodou. 7. Požadavky na jakost vody, metody stanovení, možnosti zajištění vody pro jednotlivé způsoby užití. 8. Hospodaření s vodou v průmyslových závodech, vztah k životnímu prostředí.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zkouška Zkouška 67  34
        Zápočet Zápočet 33  17
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku