546-0947/02 – Biogeochemistry (BGCH)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits10
Subject guarantorprof. Ing. Konstantin Raclavský, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Konstantin Raclavský, CSc.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
RAC34 prof. Ing. Konstantin Raclavský, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 20+0
Part-time Examination 20+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Biosphere, biogenous elements. Biogeochemical dispersion aureoles and biogeochemical anomalies. Effects of external factors of geochemical migration in the biosphere. Biogeochemical barriers. Organic geochemistry – natural organic matters in soils and sediments. Geochemistry of coal, oil and natural gas. Measurement and balance of biogeochemical migration. Biogeochemical cycles of major, minor and trace elements. Trace elements of importance to plant, animal and human health. Relations between soil and plants, biochemical processes in soils. Sampling, processing and analysis of biogeochemical elements. Indication geobotany. Biogeochemical prospection. Applications of biogeochemistry in agriculture, forestry and environmental protection.

Teaching methods

Individual consultations

Summary

Biosphere, biogenous elements. Biogeochemical dispersion aureoles and biogeochemical anomalies. Effects of external factors of geochemical migration in the biosphere. Biogeochemical barriers. Organic geochemistry – natural organic matters in soils and sediments. Geochemistry of coal, oil and natural gas. Measurement and balance of biogeochemical migration. Biogeochemical cycles of major, minor and trace elements. Trace elements of importance to plant, animal and human health. Relations between soil and plants, biochemical processes in soils. Sampling, processing and analysis of biogeochemical elements. Indication geobotany. Biogeochemical prospection. Applications of biogeochemistry in agriculture, forestry and environmental protection.

Compulsory literature:

Hawkes H.E., Webb. J.S.: Geochemistry in mineral exploration. Harper and Row, New York, 1962, 415 p. Levinson A.A.: Introduction to exploration geochemistry. Applied Publishers, Calgary, Albert, 1974, 612p. Mason B.:Principles of geochemistry. Wiley, New York, 3rd. Ed., 1966, 330p. Pácal Z. (Ed.): Geochemical prospecting methods. Geological Survey, Prague, 1977, 83p.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova předmětu : Biosféra, biogenní prvky. Biogeochemické aureoly rozptylu a biogeochemické anomálie. Působení vnějších faktorů geochemické migrace v biosféře. Biogeochemické bariéry. Organická geochemie – přírodní organické látky v půdách a v sedimentech. Geochemie uhlí, ropy a zemního plynu. Měření a bilance biogeochemcké migrace. Biogeochemické cykly hlavních, minoritních a stopových prvků. Stopové prvky významné z hlediska zdraví rostlin, živočichů a člověka. Vztahy mezi půdou a rostlinami, biochemické procesy v půdách. Odběr, zpracování a analýza biogeochemických prvků. Indikační geobotanika. Biogeochemická prospekce. Aplikace biogeochemie v zemědělství, lesnictví a ochraně prostředí.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1999/2000 Winter semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Examination Examination  
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2021/2022 (P2110) Geological Engineering (2101V003) Geological Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2021/2022 (P2110) Geological Engineering (2101V003) Geological Engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2020/2021 (P2110) Geological Engineering (2101V003) Geological Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2020/2021 (P2110) Geological Engineering (2101V003) Geological Engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2019/2020 (P2110) Geological Engineering (2101V003) Geological Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2019/2020 (P2110) Geological Engineering (2101V003) Geological Engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2018/2019 (P2110) Geological Engineering (2101V003) Geological Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2018/2019 (P2110) Geological Engineering (2101V003) Geological Engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2017/2018 (P2110) Geological Engineering (2101V003) Geological Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2017/2018 (P2110) Geological Engineering (2101V003) Geological Engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2016/2017 (P2110) Geological Engineering (2101V003) Geological Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2016/2017 (P2110) Geological Engineering (2101V003) Geological Engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2015/2016 (P2110) Geological Engineering (2101V003) Geological Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2015/2016 (P2110) Geological Engineering (2101V003) Geological Engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2015/2016 (P2110) Geological Engineering (2101V003) Geological Engineering P English Ostrava Choice-compulsory study plan
2014/2015 (P2110) Geological Engineering (2101V003) Geological Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2014/2015 (P2110) Geological Engineering (2101V003) Geological Engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2013/2014 (P2110) Geological Engineering (2101V003) Geological Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2013/2014 (P2110) Geological Engineering (2101V003) Geological Engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2012/2013 (P3904) Engineering Ecology (3904V012) Environment Protection within Industry P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2012/2013 (P3904) Engineering Ecology (3904V012) Environment Protection within Industry K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2012/2013 (P2110) Geological Engineering (2101V003) Geological Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2012/2013 (P2110) Geological Engineering (2101V003) Geological Engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2011/2012 (P3904) Engineering Ecology (3904V012) Environment Protection within Industry P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2011/2012 (P3904) Engineering Ecology (3904V012) Environment Protection within Industry K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2011/2012 (P2110) Geological Engineering (2101V003) Geological Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2011/2012 (P2110) Geological Engineering (2101V003) Geological Engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P2102) Mineral Raw Materials (2102V009) Processing P Czech Ostrava Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner