546-0948/01 – Pedologie (PedD)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Konstantin Raclavský, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1998/1999Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
RAC34 prof. Ing. Konstantin Raclavský, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 20+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0
distanční Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Půdotvorné faktory a půdotvorné procesy. Minerální fáze a anorganické složky v půdách. Fyzikální vlastnosti půd. Chemické vlastnosti půd, sorpční komplex. Půdní organismy. Humus a procesy humifikace. Půdní voda. Půdní vzduch. Morfologie půdního profilu. Diagnostické půdní horizonty. Klasifikace půd. Genetické půdní typy Evropy a jejich rozšíření. Horizontální a vertikální zonálnost půd. Půdy v krajině a v ekosystémech. Paleopedologie. Vzorkování a analýza půd. Půdní mapy.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Půdotvorné faktory a půdotvorné procesy. Minerální fáze a anorganické složky v půdách. Fyzikální vlastnosti půd. Chemické vlastnosti půd, sorpční komplex. Půdní organismy. Humus a procesy humifikace. Půdní voda. Půdní vzduch. Morfologie půdního profilu. Diagnostické půdní horizonty. Klasifikace půd. Genetické půdní typy Evropy a jejich rozšíření. Horizontální a vertikální zonálnost půd. Půdy v krajině a v ekosystémech. Paleopedologie. Vzorkování a analýza půd. Půdní mapy.

Povinná literatura:

Němeček, J.; Smolíková, V.; Kutílek, M. Pedologie a paleopedologie. Praha : Academia, 1990. 546 s. Tomášek, M. Půdy České republiky. Praha : český geologický ústav, 2000. 68 s., 41 příl.

Doporučená literatura:

Pelíšek, J. Lesnické půdoznalství. 2. vyd. Praha : Státní zemědělské nakladatelství, 1964. 574 s. Pelíšek, J. Atlas hlavních půdních typů ČSSR. Praha : Státní zemědělské nakladatelství, 1961. 444 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu : Půdotvorné faktory a půdotvorné procesy. Minerální fáze a anorganické složky v půdách. Fyzikální vlastnosti půd. Chemické vlastnosti půd, sorpční komplex. Půdní organismy. Humus a procesy humifikace. Půdní voda. Půdní vzduch. Morfologie půdního profilu. Diagnostické půdní horizonty. Klasifikace půd. Genetické půdní typy Evropy a jejich rozšíření. Horizontální a vertikální zonálnost půd. Půdy v krajině a v ekosystémech. Paleopedologie. Vzorkování a analýza půd. Půdní mapy.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.