546-0954/01 – Environmentální informatika (EnviInfo)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity0
Garant předmětuDoc. PaedDr. Vladimír Homola, Ph.D.Garant verze předmětuDoc. PaedDr. Vladimír Homola, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinný
RočníkSemestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOM50 Doc. PaedDr. Vladimír Homola, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 20+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0
distanční Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámit se současnými trendy zpracování zvláště environmetálních dat, pochopení odlišností obecných geo-dat od dat běžného života, a s nástroji nestandardních statistik.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Předmět se zabývá daty z oblasti environmentálních věd, zvláště s ohledem na specifika oproti klasickým obecným datům. Data analyzuje a kategorizuje s ohledem na jejich pozdější zpracování a prezentaci v informačních, zvláště geografických systémech. Klade důraz na matematický a statistický aparát pro jejich předzpracování a použití v IS. Zaměřuje se rovněž na data získaná dálkovým průzkumem Země, na význam logických operací s nimi, a na srovnávací databáze. Předmět se rovněž zabývá nejběžnějšími formáty dat přijímaných informačními systémy, jejich generování jako výstupů geostatistickými postupy a metodami strukturální analýzy.

Povinná literatura:

Homola, V.: Učební texty na školním serveru. Dostupné na http://homel.vsb.cz/~hom50. Web VŠB, Ostrava, 2006-2013. Brookshear, J. G.: Informatika. Computer Press, Praha, 2013. Schejbal, C. - Homola, V. - Staněk, F.: Geoinformatika. ISBN 8096761188. PONT, Košice, 2004. Wróblewski, P.: Algoritmy: datové struktury a programovací techniky. ISBN 8025103439. Computer Press, Brno, 2004.

Doporučená literatura:

Jašek, R. - Lukáš, M.: Informatika ve veřejné správě. ISBN 8073181479. Univerzita Tomáše Bati, Zlín, 2003. Schejbal, C.: Geologická informatika. ISBN 8070782234. VŠB, Ostrava, 1992. Staněk, F. - Staňková, J.: Vytváření a realizace algoritmů. ISBN 8070785063. VŠB, Ostrava, 1998. Merta, A. - Mertová, D.: Anglicko-český slovník informatiky. ISBN 8021200006. Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací, Praha, 1988.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět se zabývá daty z oblasti environmentálních věd, zvláště s ohledem na specifika oproti klasickým obecným datům. Data analyzuje a kategorizuje s ohledem na jejich pozdější zpracování a prezentaci v informačních, zvláště geografických systémech. Klade důraz na matematický a statistický aparát pro jejich předzpracování a použití v IS. Zaměřuje se rovněž na data získaná dálkovým průzkumem Země, na význam logických operací s nimi, a na srovnávací databáze. Předmět se rovněž zabývá nejběžnějšími formáty dat přijímaných informačními systémy, jejich generování jako výstupů geostatistickými postupy a metodami strukturální analýzy.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (P3646) Geodézie a kartografie P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P1701) Fyzika P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P2111) Hornictví P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P2110) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P3904) Inženýrská ekologie P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P2102) Nerostné suroviny P čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví P čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku