546-0955/01 – Applied Microbiology in Industrial Environment (AMIP)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits10
Subject guarantordoc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.Subject version guarantordoc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory type B
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2020/2021Year of cancellation
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
VOJ195 doc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 20+0
Part-time Examination 20+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Other activities
Field data collection

Summary

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Compulsory literature:

BALTZ R. H., J. E. DAVIES a A. L. DEMAIN. Manual of Industrial Microbiology and Biotechnology. Washington: ASM Press, 2010. ISBN 978-1-55581-512-7 ELDOR, P. A. Soil Microbiology, Ecology and Biochemistry. Elsevier: Academic Press, 2014. 560 ISBN 978-0-12-415955-6. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/book/9780124159556 PEPPER, I. L. a C.P. GERBA. Environmental Microbiology: A Laboratory Manual. Elsevier, 2004. ISBN 0-12-550656-2

Recommended literature:

VOJTKOVÁ, H. Pseudomonas: new isolates of metal resistant bacteria from the anthropogenic sediment of settling basins. Košice: Technická univerzita Košice - Fakulta BERG, 2014. 109 s. ISBN 978-80-553-1839-4 SARETHY, I. P., S. PAN a M. K. DANQUAH. Modern Taxonomy for Microbial Diversity. In: GRILLO, O. Biodiversity - The Dynamic Balance of the Planet: London: IntechOpen, 2014. DOI: 10.5772/57407. ISBN: 978-953-51-1315-7

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

active participation in the consultations on the topic of the dissertation elaboration of background research on given topic related to dissertation thesis oral exam

E-learning

Other requirements

- active participation in the consultations on the topic of the dissertation - elaboration of background research on given topic related to dissertation thesis

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Mikroorganismy v posttěžebních ekosystémech, vliv prostředí na strukturu mikrobiální populace, abiotické a biotické podmínky sukcese mikrobioty in situ Metody studia mikrobiálních populací v industriálním prostředí, základní faktory ovlivňující stabilitu mikrobiální populace, metody analýzy kontaktní mikrobioty Mikrobiomy v antropogenně kontaminovaných půdách, PGPR-mikroorganismy a jejich význam v revitalizaci půd Aktivita mikroorganismů v průmyslových odpadních vodách, mikroorganismy v důlních vodách, problematika patogenů při zpětném využití vod Vliv industriálního prostředí na genotyp mikroorganismů, determinanty kovové rezistence, evoluce a adaptace MO vůči toxickým kovům a polokovům Mikroorganismy jako indikátory stavu prostředí, význam mikroorganismů v testech ekotoxicity Mikrobiální bioprospekce, význam hledání a testování nových kmenů, metody identifikace mikroorganismů, základní databáze pro vědeckou práci, orientace v databázích Taxonomie a systematika mikroorganismů (se zaměřením na téma disertační práce) Fyziologie a metabolismus mikroorganismů, adaptační mechanismy na úrovni metabolických procesů, extremofilní mikroorganismy Mikrobiální biotechnologie – mikroorganismy jako zdroj nových enzymů a bioaktivních metabolitů, jejich význam v průmyslových biotechnologiích

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2020/2021 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Examination Examination   3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2024/2025 (P0724D290003) Environmental Protection within Industry K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2024/2025 (P0724D290003) Environmental Protection within Industry P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (P0724D290003) Environmental Protection within Industry P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (P0724D290003) Environmental Protection within Industry K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (P0724D290003) Environmental Protection within Industry K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (P0724D290003) Environmental Protection within Industry P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (P0724D290003) Environmental Protection within Industry K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (P0724D290003) Environmental Protection within Industry P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.