546-0957/02 – Ekologie (EKOd)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STA35 doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Doktorand se velmi dobře orientuje v problematice ekologických vztahů a zákonitostí, využívá aplikace a postupy ve své vědecké a výzkumné práci. Analyzuje badatelské problémy a synteticky aplikuje poznatky.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Znalosti z oblasti ekologie a životního prostředí, pojednává o faktorech prostředí a jejich působení, o populaci, společenstvu (vztahy, vzájemné působení). Zvláštní důraz je kladen na funkce ekosystémů (potravní vazby, trofické řetězce, energie a produktivita ekosystémů) a aplikaci termodynamických zákonů v ekologii; biodiverzitu a vztahy mezi jednotlivými cenózami. Předmět pojednává o biosféře a noosféře (zdroj biosféry, čerpání energie a nerostného bohatství, zajištění výživy) a předpokládaných ekologických krizích.

Povinná literatura:

BEGON M., HARPER J.L., TOWNSEND C.R. Ekologie: jedinci, populace a společenstva. Vyd. University Palackého, Olomouc. 1997. GROOM M. J., MEFFE G. K., CARROLL C. R. (eds). Principles of Conservation Biology. 3rd Edition. Sinauer, Sunderland. 2006. HANSKI I. & GILPIN M. E. Metapopulation Biology. Ecology, Genetics, and Evolution. Academic Press, San Diego etc. 1997. HILTY, J.A., LIDICKER W.Z., ADINA M. Corridor Ecology: The Science and Practice of Linking Landscapes for Biodiversity Conservation. Island Press. 2006.

Doporučená literatura:

KANE K.T., LANGE M.D. Field and laboratory Methods for General Ecology. McGraw-Kill Comp. 1997. KREBS C.J. Ecological Methodology. 2nd Edition. Addison Wesley Longman, Menlo Park etc. 1999. WHITTAKER, R.J., FERNANDEZ-PALACIOS, J.M. Island Biogeography. Ecology: Evolution, and Conservation. Oxford University Press. 2006. FULBRIGHT, T., HEWITT, D.G. Wildlife Science: Linking Ecological Theory and Management Applications. CRC Press. 2007.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška. Okruhy v osnově představují současně okruhy otázek ke zkoušce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování semestrální práce na dané téma s využitím cizojazyčné literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Jedinec a prostředí 2. Abiotické ekologické faktory, adaptace organismů 3. Minerální výživa rostlin - Mikroelementy - makroelementy. Přístupnost a příjem látek. Dusík. Mineralizace. Fosfor. Vápník. Serpentinity a slaniska - ekologické adaptace. 4. Ekologie fotosyntézy a produkční ekologie 5. Geografické rozšíření organismu 6. Přizpůsobení prostředí a přirozený výběr, Trade-off princip. 7. Životní strategie 8. Populace v čase a v prostoru 9. Vznik a vývoj společenstev, ekologická sukcese 10. Ekosystém. 11. Proměnlivost prostředí, Reakce na proměnlivé prostředí 12. Ekologická stabilita 13. Význam biologické rozmanitosti 14. Rovnovážná teorie ostrovní biogeografie 15. Ostrovní efekty v reálném prostředí 16. Obecné problémy izolace plochy a management rezervací 17. Klasifikace ekosystémů s účastí člověka. Problémy urbanizace. Synantropizace a synurbanizace 18. Reakce organismu na znečištění. Formy odpovědí organizmu. Homeostáza. Stres. 19. Ekologická invaze 20. Ekologická metodologie

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1999/2000 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P3904) Inženýrská ekologie P čeština Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P3904) Inženýrská ekologie K čeština Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinný stu. plán
2018/2019 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinný stu. plán
2018/2019 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinný stu. plán
2017/2018 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinný stu. plán
2017/2018 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinný stu. plán
2016/2017 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinný stu. plán
2016/2017 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinný stu. plán
2015/2016 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinný stu. plán
2015/2016 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinný stu. plán
2014/2015 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinný stu. plán
2014/2015 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinný stu. plán
2013/2014 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinný stu. plán
2013/2014 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinný stu. plán
2012/2013 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinný stu. plán
2012/2013 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinný stu. plán
2011/2012 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinný stu. plán
2011/2012 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinný stu. plán
2010/2011 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 zimní
2017/2018 letní
2017/2018 zimní
2015/2016 letní
2014/2015 letní
2014/2015 zimní