546-0958/02 – Hodnocení stavu životního prostředí (HSŽP)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LAP20 prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s hodnocením stavu životního prostředí v oblasti ovzduší, vod a půdy. Pozornost je věnována i odpadům, znečišťování fyzikálními vlivy a globálnímu znečišťování životního prostředí.

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Předmět zahrnuje hodnocení znečišťujících látek v ovzduší, hodnocení vody, půdy, odpadů a hodnocení fyzikálně-chemického znečištění. Popisuje jejich vlastnosti, vznik, vlivy na ŽP, vzájemné působení. Kategorizace a rozdělení ZL a odpadů. Vyjadřování jejich koncentrací a přepočty. Hodnocení jejich působení a dopadů na lidské zdraví a přírodní prostředí. Znečišťování ovzduší, vod a půd. Globální znečišťování ŽP - kyselé deště, ozónová vrstva, změny klimatu, smogy. Důsledky zhoršování životního prostředí. Kontaminace potravního řetězce. Toxicita a genotoxicita znečisťujících látek. Perzistence a bioakumulace znečisťujících látek.

Povinná literatura:

1. HERČÍK, M., LAPČÍK, V. Ochrana životního prostředí pro HGF a FMMI (skriptum). Ostrava: VŠB-TU, 1993. 200 s. 2. HERČÍK, M., LAPČÍK, V., OBROUČKA, K. Ochrana životního prostředí pro inženýrské studium (skriptum). Ostrava: VŠB-TU, 1994. 243 s. 3. HERČÍK, Miloslav. Životní prostředí – úvod do studia (skriptum). Ostrava: VŠB-TU, 1996. 141 s. 4. LAPČÍK, Vladimír. Výrobní technologie a jejich vliv na životní prostředí (monografie). VŠB-TU Ostrava. HGF, IEI, 2009. ISBN 978-80-248-2015-6. 362 s. 5. DIRNER, V., LAPČÍK, V., RACLAVSKÝ, K., ROHON, P. a kol. Ochrana životního prostředí. Celostátní učební text. 1998. ISBN 80-7078-490-3. 6. LAPČÍK, Vladimír. Oceňování antropogenních vlivů na životní prostředí. In: Environmentální vzdělávání (Modul 2). Ostrava, červenec 2006. 65 s.

Doporučená literatura:

Internet – stránky MŽP (www.env.cz), ČEÚ (www.ceu.cz), CPC (www.cpc.cz), CEMC (www.ecn.cz/cemc/), elektronická knihovna MŽP (www.env.cebin.cz)

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Semestrální projekt

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět zahrnuje hodnocení znečišťujících látek v ovzduší, hodnocení vody, půdy, odpadů a hodnocení fyzikálně-chemického znečištění. Popisuje jejich vlastnosti, vznik, vlivy na ŽP, vzájemné působení. Kategorizace a rozdělení ZL a odpadů. Vyjadřování jejich koncentrací a přepočty. Hodnocení jejich působení a dopadů na lidské zdraví a přírodní prostředí. Znečišťování ovzduší, vod a půd. Globální znečišťování ŽP - kyselé deště, ozónová vrstva, změny klimatu, smogy. Důsledky zhoršování životního prostředí. Kontaminace potravního řetězce. Toxicita a genotoxicita znečisťujících látek. Perzistence a bioakumulace znečisťujících látek.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1999/2000 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku